Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11985
Title: Mimari bürolarda bilgisayarlı uygulamaların yeri ve önemi
Other Titles: The significance of computerized applications for architectural firms
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.
Erbil, Yasemin
Akıncıtürk, Nilüfer
Keywords: Yenilik
Bilgisayar destekli tasarım
Mimarlık
Bilişim teknolojileri
Innovation
Computer aided design
Architecture
Information technology (IT)
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erbil, Y. ve Akıncıtürk, N. (2010). "Gauss ışınlarının saçılmasının sınır kırınım dalgası teorisi ile incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(2), 73-79.
Abstract: Yapı tasarım ve üretim süreci proje üzerinde defalarca değişiklikler yapılmasını gerektiren bir süreçtir. Bu değişiklikler kimi zaman müşterilerin özel isteklerinden kaynaklanabilirken, kimi zaman da şantiye sahasında yaşanan sorunlar veya malzeme temininde sıkıntılarla karşılaşılması dolayısıyla ortaya çıkabilmektedir. Bu tür değişikliklerin zaman kaybetmeksizin yapılabilmesi bakımından bilgisayarla çizim yapılmasının önemi büyüktür. Dünyadaki mimari bürolara bu açıdan bakıldığında, bilgisayarlı uygulamaların neredeyse vazgeçilemez bir hale geldiği görülmektedir. Bu makalede; Türkiye’deki mimari bürolar açısından bilgisayarlı uygulamaların sağladığı kazançlar araştırılmaktadır.
Buildings design and construction process requires revisions on the projects over and over. These changes result from either the special demands of the customers, or the problems faced on the construction site and the problems resulting from the material supply. In order to apply these changes on the projects without losing time, computerized applications are very important. The use of computers in architectural firms is indispensible in all over the world. In this article, the benefits of computerized applications for architectural firms are investigated.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202687
http://hdl.handle.net/11452/11985
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_8.pdf342.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons