Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11984
Title: Dışarıdan yalıtımlı binaların ara kat döşemelerinin ısıl davranışının deneysel olarak incelenmesi
Other Titles: Experimental investigation of the thermal behavior of the mezzanine slabs of externally insulated buildings
Authors: Cihan, M. Timur
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.
Sezer, Filiz Şenkal
Keywords: Isı köprüsü
Yüzey sıcaklığı
Ara kat döşemeler
Dışarıdan yalıtım
Thermal bridges
Surface temperature
Mezzazine slabs
External insulation
Issue Date: 10-Aug-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sezer, F. Ş. ve Cihan, M. T. (2010). "Dışarıdan yalıtımlı binaların ara kat döşemelerinin ısıl davranışının deneysel olarak incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(2), 65-72.
Abstract: Ilıman iklim şartlarında dış ortam sıcaklıklarının değişimi, periyodik rejimden önemli miktarda sapma gösterir. Bu şartlarda yapı elemanının davranışının, kontrollü ortamlarda gerçekleştirilen deneylerden elde edilen sonuçlardan farklı olması beklenir. Bu çalışmada ılıman iklim şartlarındaki dışarıdan yalıtımlı binaların ara kat kirişli döşemelerinin ısıl davranışı araştırılmıştır. Bu amaçla kullanım halindeki binalar üzerinde gerçekleştirilen gerçek şartlar altındaki ölçüm değerleri esas alınmıştır. Dışarıdan yalıtımlı EPS katkılı beton blok duvar+kiriş’den oluşan duvar kesitinin (ara kat döşemelerinin) ısıl davranışı, 2 adımda kapsamlı şekilde incelenmiştir. Bu adımlar; yaklaşık bir ay süren tüm ölçüm süresi içindeki genel davranışlar ve ortam ve yüzeylerde ölçülen minimum, ortalama ve maksimum sıcaklıkların değişimidir.
Change of exterior environment temperatures show deviation substantially from periodic regime in temperate climate conditions. Under these conditions behavior of construction element is expected to be different from results acquired from experiments made under controlled environments. In this study, thermal behavior of mezzanine floor beam slab of buildings in temperate climate condition, has been reviewed. For this purpose, measuring values which have been realized over buildings in usage, under real conditions, have been taken as a basis. Thermal behaviors of section (mezzanine floor coverings) EPS mixed concrete block wall with outer insulation + beam, have been appraised in 2 steps. These steps are general behaviors in whole measurement time which lasted about one month and change of minimum maximum and average temperature measured in environment and surfaces.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202686
http://hdl.handle.net/11452/11984
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_7.pdf953.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons