Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11926
Title: Dref 2000 friksiyon iplik makinesinde trevira lifleri ile güç tutuşur özelliğe sahip iplik üretimi
Other Titles: Flame retardant yarn production with trevira in dref 2000 friction spinning machine
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Ülkü, Şükriye
Kesimci, Mahmut Oğuz
Keywords: Friksiyon iplikçilik sistemi
Şerit besleme pozisyonu
Güç tutuşurluk
Friction spinning system
Sliver feeding position
Flame retardancy
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ülkü, Ş. ve Kesimci, M. O. (2008). "Dref 2000 friksiyon iplik makinesinde trevira lifleri ile güç tutuşur özelliğe sahip iplik üretimi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(2), 129-138.
Abstract: Artan güvenlik standartları güç tutuşur malzemelerin gelişmesine neden olmaktadır. Otomotiv, havacılık endüstrisi, ev tekstili ve askeri alanlarda yaygın kullanımı bulunan güç tutuşur malzemelerin üretimlerinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Üretilen bu malzemelerin güç tutuşurluk özelliklerinin kalıcılığı incelendiğinde kimyasal maddelerle işlemden geçirilmek suretiyle elde edilen güç tutuşurluğun yıkama dayanımının sınırlı olduğu, buna karşılık polimerizasyon ve lif çekimi esnasında kazandırılmış olan güç tutuşurluk özelliğinin daha kalıcı olduğu belirtilmektedir. Güç tutuşurluk özelliğine sahip liflerden iplik elde edilmesi amacıyla kullanılan yöntemlerden bir tanesi friksiyon iplikçilik sistemidir. Bu çalışmada friksiyon iplikçilik sisteminin çalışma prensibi, elde edilen iplik yapısı ve friksiyon ipliklerinin kullanım alanları hakkında genel bilgi verilmiştir. Kullanım alanlarından bir tanesi olan güç tutuşur iplik üretimi ile ilgili deneysel bir çalışma yapılmıştır. Deneysel çalışmanın amacı; Dref 2000 Friksiyon iplik makinesinde Trevira ve Akrilik şeritleri kullanılarak üretilen friksiyon ipliğinin, şerit besleme pozisyonuna bağlı olarak yanma direncindeki değişiminin incelenmesidir. Yanma testi sonuçları, güç tutuşur Trevira liflerinin kullanımının kumaşın yanma hızında azalmaya neden olduğunu göstermiştir.
Increasing safety standards cause innovations of flame retardant materials. There are different production methods of flame retardant materials commonly used in the fields of automotive, aviation industry, home textile and military. Investigating the durability of flame retardancy property of these materials it is stated that the laundering durability of flame retardancy obtained by chemical finishing processes is limited. On the other hand flame retardancy obtained in the process of polymerization or extrusion is determined to be more stable. One of the methods used to produce yarn from fibers having flame retardant property is friction spinning. In this study general information about the friction spinning system and structure of friction spun yarn is given. An experimental study about flame retardant yarn production, which is one of the usage fields of friction spun yarn, is done. The purpose of the study is to investigate the change in the flame retardancy of friction spun yarn, produced by Dref 2000 friction spinning machine using Trevira and Acrylic slivers, regarding sliver feeding position. Flammability tests show that using the flame retardant Trevira fibers causes decrease in the flame rate of fabrics.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202755
http://hdl.handle.net/11452/11926
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_2_12.pdf251.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons