Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11896
Title: Optik fiberli dağınık algılama yöntemiyle enerji kablosunda sıcaklık ve gerginliğin algılanması
Other Titles: Temperature and strain sensing by the method of optical fiber distributed sensing in power cable
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Günday, Abdurrahman
Yılmaz, Güneş
Karlık, Sait Eser
Keywords: Dağınık algılama
Optik fiber
Sıcaklık
Gerginlik
Enerji kablosu
Distributed sensing
Optical fiber
Temperature
Strain
Power cable
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Günday, A. vd. (2007). "Optik fiberli dağınık algılama yöntemiyle enerji kablosunda sıcaklık ve gerginliğin algılanması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12(2), 43-52.
Abstract: XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı yüksek gerilim kablolarında, kablo yalıtkanı, çalışma esnasında elektriksel, ısıl ve mekanik etkilere maruz kalır. Kablo yalıtkanının maruz kaldığı önemli etkilerden biri maksimum işletme sıcaklığı, diğeri de yalıtkan üzerinde meydana gelen gerginliktir. Bu çalışmada, 1550 nm'de tek modlu optik fiber kullanılarak 380 kV yüksek gerilim kablosunda kablo boyunca sıcaklık ve gerginlik algılama benzetimleri yapılmıştır. Kablo boyunca sıcaklık verilerine ulaşabilmek için, Raman saçılmasını baz alan dağınık sıcaklık algılama yöntemi kullanılmıştır. Kablo boyunca gerginlik verilerinin elde edilebilmesi için de, geri saçılan işaretin Brillouin frekans kayması bilgisinden faydalanılmıştır. Kablo ek yerleri, kesişim noktaları ve boru içinden geçme gibi benzetim koşulları altında ve Matlab 6.5 programı kullanılarak 5 km uzunluklu kablo boyunca sıcaklık ve gerginlik profilleri 1.5 m uzamsal çözünürlükte, ~ 1.25 ºC sıcaklık çözünürlüğü ve ~ 50 µε gerginlik çözünürlüğü ile elde edilmiştir. Ayrıca, kablo boyunca Brillouin frekans kayması ve Brillouin güç değişimi profillerinden faydalanılarak, frekans kayması üzerindeki etkin değer (RMS) gürültüsü ~ 1.20 MHz ve güç değişimi üzerindeki RMS gürültüsü ~ % 0.45 olarak hesaplanmıştır.
The cable insulation is exposed to electrical, thermal and mechanical effects during operation in XLPE insulated underground power cables. One of the important effects that the cable insulation is exposed is the maximum operation temperature and the other is the strain occurred on the insulation. In this study; temperature and strain sensing simulations have been performed along the 380 kV power cable by using a 1550 nm single mode fiber. Distributed temperature sensing method based on Raman scattering has been used to obtain temperature data along the cable. In order to obtain strain data along the cable, Brillouin frequency shift information of the back scattered signal has been utilized. Under the existence of simulation conditions such as cable connection points, cross-connection points and passing through ducts, temperature and strain profiles have been obtained along a 5 km cable with a spatial resolution of 1.5 m, a temperature resolution of ~ 1.25 ºC and a strain resolution of ~ 50 µε by using Matlab 6.5. Furthermore, RMS noises detected on frequency shift and Brillouin power change have been computed as ~ 1.20 MHz and as ~ 0.45 % respectively by taking advantage of Brillouin frequency shift and the Brillouin power change profiles along the cable.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202773
http://hdl.handle.net/11452/11896
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2007 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_5.pdf344.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons