Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11883
Title: Mudanya İskele Meydanı’nda kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla kentsel tasarım proje önerisi
Other Titles: Urban design project proposal for improving the quality of life in Mudanya port square
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.
Dostoğlu, Neslihan
Özyaba, Murat
Ediz, Özgür
Vural, Tülin
Keywords: Mudanya
İskele Meydanı
Çok amaçlı kullanım
Kamusal mekan
Kentsel tasarım
Port square
Multi-purpose use
Public space
Urban design
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dostoğlu, N. vd. (2007). "Mudanya İskele Meydanı’nda kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla kentsel tasarım proje önerisi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12(1), 21-28.
Abstract: Mudanya ilçesi, Bursa kentinin Marmara Denizi’ne açıldığı önemli liman yerleşmelerinden biridir. Mudanya ilçesinde bulunan İskele Meydanı hem ilçeden yapılan insan ve yük taşımacılığı için önemli bir durak noktası, hem de yerleşmenin önemli bir kamusal alanıdır. İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen bu çok amaçlı aktiviteden kaynaklanan karmaşa, meydanın yeniden düzenlenmesini gerekli kılmıştır. Bu süreçte, 2001 yılında Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim elemanları Neslihan Dostoğlu, Murat Özyaba, Özgür Ediz ve Tülin Vural tarafından Mudanya İskele Meydanı’nın kentsel yaşam kalitesine katkısının iyileştirilmesi amacıyla bir kentsel tasarım projesi hazırlanmıştır. Hazırlanan projede, İskele Meydanı’nın çok amaçlı kullanımının sağlanabilmesi için çeşitli düzenlemeler yapılmış, küçük ticari birimler, feribot bilet gişesi gibi yeni binalar önerilmiş, ayrıca alanda mevcut olan eski Demiryolu Hattı İşletme Binası’nın sosyal ve kültürel amaçlı kullanımı amacıyla restorasyon projesi hazırlanmış; böylelikle alanın bütünün bir sosyal kültürel merkez haline gelmesi düşünülmüştür. Proje kapsamında önerilen bu işlevler ile alanın bir yükleme iskelesi kimliğinden sıyrılarak Mudanya ilçesi için bir sosyalleşme mekanı haline gelmesi hedeflenmiştir.
Mudanya town is one of the most important port settlements of Bursa on the Marmara Sea. The port square in Mudanya is both an intersection point for the transportation of people and products, and also an important public space of the town. The chaos caused by the multi-purpose usage of this area has made it necessary to reorganize the port square. In this process, a group of academicians (Neslihan Dostoğlu, Murat Özyaba, Özgür Ediz and Tülin Vural) at Department of Architecture in Uludag University, Faculty of Engineering and Architecture, have prepared an urban design project in 2001 in order to improve the contribution of the square to the quality of urban life in Mudanya. In the urban design project, various arrangements were made to enable the multi-purpose use of Mudanya port square, new buildings such as small shopping units, and ferry ticket office were proposed, and a restoration project was prepared for the re-use of the existing administrative building for the old Railway, with social and cultural aims; aiming to develop the whole area as a social and cultural center. By proposing these functions in the context of design, this area was aimed to become a socialization space for Mudanya rather than a loading port.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202782
http://hdl.handle.net/11452/11883
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2007 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_3.pdf475.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons