Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11874
Title: Cumalıkızık’da ahşap yapı elemanı bozulmaları
Other Titles: Deteriorations of wooden building components in Cumalıkızık
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.
Perker, Z. Sevgen
Akıncıtürk, Nilüfer
Keywords: Geleneksel ahşap yapı
Ahşap
Bozulma
Traditional wooden building
Wood
Deterioration
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Perker, Z. S. ve Akıncıtürk, N. (2006). "Cumalıkızık’da ahşap yapı elemanı bozulmaları". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11(2), 43-51.
Abstract: Geçmişten günümüze, insanın barınma ihtiyacını karşılamakta kullandığı ahşap malzeme; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve insan kaynaklı nedenlerle bozulmaya uğramaktadır. Önemli kültürel ve mimari mirasımız olan geleneksel ahşap yapılar ise bu nedenlerle gün geçtikçe yıpranmakta ve yok olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; geleneksel ahşap yapılarımızda meydana gelen yapı elemanı bozulmalarını örnek bir yerleşkede inceleyerek tanınmasını sağlamak ve koruma sürecine ışık tutmaktır. Seçilen örnek yerleşke Bursa’nın Cumalıkızık Mahallesi’dir. 700 yıllık tarihi ile günümüze olabildiğince korunarak gelen Cumalıkızık’da Osmanlı Sivil Mimarisi’nin özelliklerini taşıyan geleneksel ahşap konutlar bulunmaktadır. Bu konutların önemli bir bölümünün yıkılmaya yüz tutmuş olması, bu çalışmada Cumalıkızık’ın örnek yerleşke olarak seçilmesinin ana nedeni olmuştur.
From past to today, the wooden material used to meet the shelter requirement of human; faced with deterioration because of physical, chemical, biological and human originated reasons. The traditional wooden constructions which are our important cultural and architectural inheritances, get worn – out and vanish every day because of these reasons. The aim of this study is; to observe the construction component deteriorations occuring in the traditional wooden constructions in a sample residence to make it recognized and to lighten the protection period. The chosen sample residence is Cumalıkızık district of Bursa. In Cumalıkızık, which has reached to today with its 700 year history under as much protection as possible, there are traditional wooden houses which carry the characteristics of Ottoman Civilian Architecture. The reason for chosing Cumalıkızık as sample residence in this study is that, important part of these houses have been close to collapse.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202796
http://hdl.handle.net/11452/11874
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2006 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_5.pdf586.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons