Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11855
Title: Türkiye’de ısı yalıtımının gelişimi ve konutlarda uygulanan dış duvar ısı yalıtım sistemleri
Other Titles: Progress of thermal insulation systems in Turkey and exterior wall insulation systems in dwellings
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.
Sezer, Filiz Şenkal
Keywords: Enerji tasarrufu
Isı yalıtımı
Dış duvar isı yalıtımı
Çift duvar arası ısı yalıtımı
Energy conservation
Thermal insulation
Exterior wall insulation
Cavity walls insulation
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sezer, F. Ş. (2005). "Türkiye’de ısı yalıtımının gelişimi ve konutlarda uygulanan dış duvar ısı yalıtım sistemleri". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 10(2), 79-85.
Abstract: Binalarda ısı enerjisi tasarrufu, ancak doğru uygulanmış bir ısı yalıtımı ile sağlanabilmektedir. Aksi takdirde tüketilen yakıt binayı değil atmosferi ısıtmakta, dolayısıyla gereğinden fazla yakıt tüketilmektedir. Isı yalıtımına verilen önemin her geçen gün arttığı ülkemizde yalıtım uygulamaları da çeşitlilik göstermektedir. Bu çalışmada, ülkemizde ısı yalıtımının gelişimi hakkında bilgi verilmekte ve konutlarda uygulanan dış duvar ısı yalıtım sistemlerine ait mevcut uygulamalar değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, yapı fiziği açısından optimal konfor koşullarının sağlanmasında, dış duvar ısı yalıtım sistemlerinin doğru şekilde seçilmesi ve uygulanması konusunda öneriler sunulmaktadır.
Thermal energy conservations only can be provided with using correct thermal insulation in buildings. On the contrary, consumed fuel heats the atmosphere but not building and thus excess amount of fuel is consumed. Thermal insulation applications have various types in Turkey where the importance of heat insulation is increasing day after day. In this study, it has been given information about progress of thermal insulation systems in Turkey and it has been evaluated present applications in exterior wall insulation systems in dwellings. Besides, it has been given suggestions about to be selected and applicated of exterior wall insulation systems for providing optimal comfort conditions regarding environmental control, correctly.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202820
http://hdl.handle.net/11452/11855
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2005 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_7.pdf212.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons