Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11852
Title: Ülkemizdeki çift duvar arası yalıtım uygulamalarında betonarme kirişlerin oluşturduğu ısı köprülerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of thermal bridges formed by reinforced concrete beams at the cavity walls applications in Turkey
Authors: Cihan, M. Timur
Dilmaç, Şükran
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.
Sezer, Filiz Şenkal
Keywords: Binalarda ısı köprüsü
Isı yalıtımı
Çift duvar arası ısı yalıtımı
Thermal bridges in building
Heat insulation
Cavity walls
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cihan, M. T. vd. (2005). "Ülkemizdeki çift duvar arası yalıtım uygulamalarında betonarme kirişlerin oluşturduğu ısı köprülerinin değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 10(2), 33-47.
Abstract: Bu çalışmada, ülkemizde uygulanan şekliyle çift duvar arası ısı yalıtımı kullanılması halinde, kiriş ve döşemelerin oluşturduğu ısı köprülerinin binanın ısıl performansına etkileri betonarme iskelet taşıyıcı sistemlerdeki ara ve teras kat kirişli döşemeleri için incelenmiştir. Karşılaştırma amacıyla yalıtımsız durum da ayrıca incelenmiştir. Bu amaçla, kiriş ve döşemelerden oluşan ısı köprülerinin civarında ısı akısı ve sıcaklık değerleri, Quick Field paket programının 5.0 versiyonu kullanılarak hesaplanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Sonuçlar ara kat ve teras döşemelerinde benzerdir; ancak teras döşemelerinde döşemenin yalıtılmaması halinde konfor şartlarının ve enerji verimliliğinin sağlanması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çift duvar arası yalıtımda, elemanların birleşim bölgelerinde önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır.
In this research, effects of the thermal bridges formed by beams and floors and cavity walls as applied form in Türkiye on the heat performance of the building are analyzed for terraced roof and normal story floors of the reinforced concrete structure systems. Conditions with no insulation are also analyzed for comparison purposes. So, heat flow density and temperatures around the thermal bridges formed by beams and floors are calculated by Quick Field software, version 5.0 and obtained results have been evaluated. Results are similar for the terraced roof and normal story floors; however, enabling of the comfort conditions and energy efficiency are not possible if terraced roof floors are not insulated. Major problems appear in the joint section of the members at cavity walls.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202817
http://hdl.handle.net/11452/11852
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2005 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_4.pdf401.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons