Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11842
Title: Farklı cam türlerinin performans kriterlerinin incelenmesi
Other Titles: An analysis of performance criteria in various glass types
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.
Sezer, Filiz Şenkal
Keywords: Güneş kontrolü
Işık geçirgenliği
Işık yansıması
Isı geçirgenlik
Solar control
Daylight transmittance
Daylight reflectance
Thermal conductivity
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sezer, F. Ş. (2005). "Farklı cam türlerinin performans kriterlerinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 10(1), 15-21.
Abstract: İnsanların yaşadıkları mekanlarda sağlıklı ve üretken olmaları, o mekanın ısıl konfor şartları ile yakından ilişkilidir. Bunun yolu da doğru bir ısı yalıtımından geçmektedir. Binalarda ısıl konforun sağlanmasında pencere alanlarında kullanılan cam türlerinin büyük ölçüde etkisi bulunmaktadır. Doğru bir cam seçimi ile istenen her türlü konfor koşulunu yerine getirmek mümkün olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, optimal konfor koşullarının sağlanması için; çeşitli cam ünitelerinin güneş kontrolü, ışık geçirgenliği, renk ve ışık yansımasına ilişkin performans kriterlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesidir.
Being productive and healty in spaces where people live is related with thermal comfort conditions closely. The way to accomplish this is using correct thermal insulation. Using different glass types in Windows influences supply of thermal comfort in buildings. Each of the comfort conditions could be possible by choosing the appropriate glass types. This research aims to investigate and evaluate the performance criteria of various glass types related to solar control, daylight transmittance, daylight reflectance for providing optimal comfort conditions.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202825
http://hdl.handle.net/11452/11842
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2005 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_2.pdf412.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons