Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11833
Title: Soğurmalı ısı yükselticilerinde amonyak-su ile lityum bromür-su eriyiklerinin karşılaştırılması
Other Titles: A comparison between ammonia-water and water-lithium bromide solutions in absorption heat transformers
Authors: Uludağ Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu.
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Kurem, Eşref
Horuz, İlhami
Keywords: Soğurmalı ısı pompası
Soğurmalı ısı yükseltici
Lityum bromür-su eriyiği
Amonyak-su eriyiği
Absorption heat pump
Absorption heat transformer
Water-lithium bromide solution
Ammonia-water solution
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurem, E. ve Horuz, İ. (2004). "Soğurmalı ısı yükselticilerinde amonyak-su ile lityum bromür-su eriyiklerinin karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9(2), 27-35.
Abstract: Bu çalışma, amonyak-su ve lityum bromür-su eriyiği kullanan Soğurmalı Isı Pompası (AIP) ve Soğurmalı Isı Yükseltici (AIY) sistemlerin analizi üzerine bir çalışmayı içermektedir. Temel AIP ve AIY sistemleri izah edilmiş ve çalışma prensipleri açıklanmıştır. AIY sistemleri, genellikle soğutucu akışkan olarak amonyağın kullanıldığı amonyaksu eriyiği ve soğutucu akışkan olarak suyun kullanıldığı lityum bromür-su eriyiklerini yaygın olarak kullandıklarından, bu iki çift ısıtma tesir katsayısı, dolaşım oranı ve maksimum sistem basınçları dikkate alınarak karşılaştırılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, lityum bromür-su eriyiği kullanan AIY sistemin, amonyak-su eriyiği kullanan sisteme göre daha iyi bir performans gösterdiği sonucuna varılmıştır.
This study included an investigation to analyze the Absorption Heat Pump (AHP) and Absorption Heat Transformer (AHT) using ammonia-water and water-lithium bromide solutions. A fundamental AHP and AHT systems are described and the operating sequence is explained. Since the AHT systems widely use ammonia-water solution with ammonia as the refrigerant and water-lithium bromide solution with water as the refrigerant, the comparison of the two is presented in respect of the coefficient of performance (COP), the flow ratio (FR) and the maximum system pressure. It is concluded that the AHT system using water-lithium bromide solution provided better performance than the system using ammonia-water solution.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202834
http://hdl.handle.net/11452/11833
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2004 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_2_3.pdf150.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons