Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11716
Title: Yapı fiziği açısından günümüz hafif asma giydirme cephe sistem örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi
Other Titles: A research about the samples of daily curtain wall system in the context of environmental control
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.
Sezer, Filiz Şenkal
Keywords: Isı yalıtımı
Isıl konfor
Giydirme cephe
Thermal insulation
Thermal comfort
Curtain wall
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sezer, F. Ş. (2003). "Yapı fiziği açısından günümüz hafif asma giydirme cephe sistem örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8(1), 215-224.
Abstract: İnsanların yaşadıkları mekanlarda sağlıklı ve üretken olmaları, o mekanın ısıl konfor şartları ile yakından ilişkilidir. Binaların ısıl konforu sağlanırken, yıllık ısıtma enerjisi ihtiyaçlarının da minimumda tutulması dikkate alınması gereken önemli bir noktadır. Bunun yolu da doğru bir ısı yalıtımından geçmektedir. Hafif asma giydirme cephe sistemiyle inşa edilen binalarda ısıl konforun sağlanması; saydam kısımlarda farklı cam türlerinin kullanılması, opak kısımlarda ise yalıtım kalınlığı ve yalıtım tabakasında yapılan değişikliklerle mümkün olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hafif giydirme cephe sistemlerinde optimal konfor şartlarının sağlanmasında ısıl konfora odaklanarak, ülkemizde hafif asma giydirme cephe sistemlerinde saydam ve opak bölgelerde gerçekleştirilen mevcut uygulamaları değerlendirmek ve ısıl konforun sağlanması için bu uygulamalara öneriler getirmektir.
Being productive and healty in the living residence is concerned with it’s thermal comfort conditions closely. The important point which should be considered while thermal comfort of buildings are supplied, is to reserve the minimum level of net-space heating requirement for year. The right way of this is using correct thermal insulation. It is possible to supply the thermal comfort in buildings which constructed of curtain wall systems, by using different glass types in transparent parts and using variations of insulation sheet and thickness in opaque parts. This investigations aims to appreciate present applications and give suggestions to them for providing thermal comfort in curtain wall systems for providing optimal comfort conditions.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202887
http://hdl.handle.net/11452/11716
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2003 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_1_24.pdf214.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons