Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11699
Başlık: Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde kullanılan eşanjörlerin sistemin performansına etkisi
Diğer Başlıklar: Effect on performance of the systems of heat exchangers used in absorption refrigeration systems
Yazarlar: Yamankaradeniz, Recep
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Kaynaklı, Ömer
Anahtar kelimeler: Absorpsiyonlu soğutma
Amonyak su eriyiği
Performans katsayısı
Isı eşanjörleri
Absorption refrigeration system
Ammonia-water solutions
Coefficient of performance
Heat exchangers
Yayın Tarihi: 2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kaynaklı, Ö. ve Yamankaradeniz, R. (2003). "Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde kullanılan eşanjörlerin sistemin performansına etkisi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8(1), 111-120.
Özet: Bu çalışmada, absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde ısı geri kazanımı için kullanılan eşanjörlerin, sistemin performans katsayısına (COP) etkileri incelenmiştir. Sistemde kullanılan çift olarak, absorpsiyonlu soğutma sistemleri arasında yaygın kullanım alanı olan NH3-H2O eriyiği alınmıştır. Çevrimin termodinamik analizi yapılarak, amonyak ve amonyak-su eriyiğine ait termodinamik özellikler verilmiştir. Sistemde kullanılan 3 adet eşanjörün etkenlik katsayılarının değişiminin, sistemin COP değeri üzerindeki etkileri gözlenmiştir. Ayrıca, kaynatıcı, buharlaştırıcı, yoğuşturucu ve absorber sıcaklıklarının sistemin performansına etkileri araştırılmıştır. Sonuç olarak, sistemin performansına en fazla etkisi olan eşanjörün eriyik eşanjörü olduğu ve sistemin performansı, kaynatıcı ve buharlaştırıcı sıcaklıklarının artmasıyla artarken, yoğuşturucu ve absorber sıcaklıklarının artmasıyla azaldığı görülmüştür.
In this study, the effect of heat exchangers, which are used to recovery heat energy in the absorption refrigeration systems, is investigated on the coefficient of performance (COP). Ammonia-water solution, widely used in the absorption refrigeration systems, is taken as an absorbent-refrigeration pair. Thermodynamic analysis of system is performed and thermodynamic properties of ammonia and ammonia-water solution are presented. The effect of effectiveness variations for three heat exchangers, which are used in the system, are observed on COP. Also, the effect of generator, evaporator, condenser and absorber temperatures are investigated on COP. As a result, the most effective heat exchanger on the system performance is solution heat exchanger. The system performance increases with increasing generator and evaporator temperatures, but decreases with increasing condenser and absorber temperatures.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202876
http://hdl.handle.net/11452/11699
ISSN: 2148-4147
Koleksiyonlarda Görünür:2003 Cilt 8 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
8_1_13.pdf241.81 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons