Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11698
Title: Siklon separatörlerde uzunluğun verime etkisi ve optimizasyonu
Authors: Erel, Gazi Kamil
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Atakan, Avcı
Keywords: Sklonlar
Siklon girdap uzunluğu
Siklon verimi
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avcı, A. ve Erel, G. K. (2003). "Siklon separatörlerde uzunluğun verime etkisi ve optimizasyonu". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8(1), 101-109.
Abstract: Siklonlarda uzunluğun genelde verimi artırıcı yönde etki ettiği düşünülür. Buna karşılık tanımlanan doğal girdap boyunun üzerinde siklon uzunlukların ise verime yararının olmadığı bilinmektedir. Buna karşılık doğal girdap uzunluğu içerisinde kalan siklonlarda ayırma verimi siklon boyu ile devamlı artar mı sorusuna cevap aramak üzere kuramsal bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda akışkanın akış alanından, sürtünme direncine bağlı olarak, ayrıldığı ve ivmeli bir hareket yaptığı kabul edilmiştir. Akış alanı içerisinde hareket eden parçacığın cidara varabilmesi için radyal yönde öndeki seyahat sürelerinin eşit olması gerektiği basit yaklaşımından hareketle bir bağıntı elde edilmiştir. Bu yaklaşım sonuçlarına göre çalışma şartlarına göre her siklon için optimum bir siklon uzunluğunun tanımlanabileceği ve bu uzunluğun üzerinde siklon uzunluğunun verimi artırmayacağı tersi olarak azaltacağı sonucuna ulaşılmıştır. Model sonuçları bazı deneysel sonuçlarla karşılaştırılmış ve modelin kabul edilebilir sonuçlar verdiği görülmüştür.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202875
http://hdl.handle.net/11452/11698
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2003 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_1_12.pdf235.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons