Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11674
Title: Adı: Meraklı, soyadı: Çocuk, durum: Çevrimiçi, sonuç: Grooming, internette çocuk istismarı
Other Titles: Name: Curious, surname: Child, situation: Online, conclusion: Grooming, online child abuse
Authors: Bükre, Çıkman
Özlem, Salman
Deniz, Çalışkan
Keywords: Grooming
Çocuk
İstismar
İnternet
Child
Abuse
Internet
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bükre, Ç. (2017). "Adı: Meraklı, soyadı: Çocuk, durum: Çevrimiçi, Sonuç: Grooming, internette çocuk istismarı". Güncel Pediatri, 15(3), 87-97.
Abstract: İnternet, hem bir fırsat hem de tehlike olarak değerlendirilmektedir. İnternette çocukları bekleyen tehlikelerden biri de ‘grooming’dir. Grooming, internet ortamında bir yetişkinin kendini çocuk olarak tanıtması, bu şekilde sanal ortamda tanıştığı çocukların güvenini kazanarak sanal ya da gerçek dünyada istismar etmesidir. Bu çalışmada sağlık profesyonelleri açısından “grooming” konusuna dikkat çekmek, bireysel, toplumsal olarak korumaya yönelik sağlık ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak amaçlanmıştır.
Internet is considered as both an opportunity and a potential danger. One of the threats waiting for the children on internet is “grooming”. Grooming is identification of an adult himself/herself as a child on the internet. This is done to gain child’s trust and to exploit the child in virtual or real world. This study was aimed at pointing out the “grooming” issue in regard to health professionals and accentuating the health and social services that intend to protect the individuals and the society.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/354085
http://hdl.handle.net/11452/11674
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2017 Cilt 15 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_3_10.pdf714.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons