Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11645
Title: Polimer esaslı lif takviyeli kompozit malzemelerin arabirim mukavemeti üzerine farklı kür metotlarının etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of different cure methods on the interfacial strength of polymer based fiber reinforced composites
Authors: Gemci, Remzi
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Ulcay, Yusuf
Akyol, Mihriban
Keywords: Lif
Kompozit malzeme
Kur metodu
Fiber
Composite material
Cure methods
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ulcay, Y. vd. (2002). "Polimer esaslı lif takviyeli kompozit malzemelerin arabirim mukavemeti üzerine farklı kür metotlarının etkisinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7(1), 93-116.
Abstract: Kompozit malzemeler, sağladıkları avantajlar ve uygulama alanlarındaki çeşitlilik dolayısı ile bugün tekstil dünyasında önemli bir yer işgal etmektedir. Kompozit yapıda bağ oluşturmanın neredeyse sonsuz bir konfigürasyonda ortaya çıkarabilme imkanı, bu konuda yeni araştırmalara ve gelişmelere yol açmıştır. Kullanılan matriks elemanı, takviye elemanı ve kür işleminde uygulanan ortam, kompozitlerin kür işlemini tanımlayan üç ana unsurdur. Bu çalışmada, laboratuardaki test sonuçlarıyla ortaya konan farklı kür metotları irdelenmiştir. Laboratuarda aynı tip reçinenin farklı miktarları, farklı kumaşlar üzerinde, farklı ortamlarda ve değişik sürelerde kür edilmiş, sonuçları ortaya konmuştur. Özellikle iki grup ortam tipi; mikrodalga ve radyo-frekans ile fırın ve normal atmosfer ortamlarının birbirleri arasındaki farklar gözlenmiştir.
Given the advantages of fiber reinforced composite materials provide, and the variety of applications that can be used, they have become a significant part in textile world. The major effect was on versatility of composite materials that lead continuous improvements on the new techniques of application methods. The curing method of polymeric fiber reinforced composites are defined in terms of the matrix material, the reinforcing material, and the ambiance in which the curing method is applied. This paper compares different curing methods by the test results obtained in the laboratory. In the laboratory, different amounts of the same type of resin have been applied for different type of reinforcing materials, and in different ambiance’s. In particular, the fundamental purpose of this paper was to find out the effects of microwave and radiofrequency ambiance’s compared to the traditional oven and normal atmosphere ambiance’s.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202898
http://hdl.handle.net/11452/11645
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2002 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_10.pdf873.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons