Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11509
Title: Queen Esther Mosaics: The hidden and the revealed
Other Titles: Kraliçe Esther Mozaikleri: Saklı ve açığa çıkarılmış
Authors: Broca, Lilian
Keywords: Persian stories and symbols
Biblical heroines
Sacrifice
Women issues
Feminism
Mosaics
Glass mosaics
Contemporary mosaic art
Byzantine art and mosaics
Queen Esther
Mosaic making methods
Ancient symbols in contemporary art
Figurative mosaic art
Pers hikayeleri ve sembolleri
İncille ilgili kahramanlar
Kurban
Adın sorunları
Feminizm
Mozaikler
Cam mozaikler
Çağdaş mozaik sanatı
Bizans sanatı ve mozaikleri
Kraliçe Esther
Mozaik yapım teknikleri
Çağdaş sanattaki antik semboller
Figüratif mozaik sanatı
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Broca, L. (2014). "Queen Esther Mosaics: The hidden and the revealed". Journal of Mosaic Research, 7, 77-87.
Abstract: As our world becomes more and more fractured in the 21st century, the archetypal story of individualism can be compared to fragmented elements (tesserae) being made whole again; we can’t heal the world until we heal ourselves. My work is a reconstruction of an ancient story using ancient and contemporary materials, i.e. I cut glass (deconstruction) and then assemble those pieces to form new shapes which thus acquire a new life. The Esther Mosaics reveal a personal interpretation of the story of Queen Esther which brings forth ideas about women’s role in our society, which also extend to more universal statements about the human condition.
21. yüzyılda, dünyamızın giderek daha parçalanmış bir hale gelmesi nedeniyle, bireyselliğin arketip hikayesi, parçalanmış öğelerin (tesserae) bütünü tekrar meydana getirmesiyle mukayese edilebilir; kendimizi iyileştirmeden dünyayı iyileştiremeyiz. Benim çalışmam, antik ve çağdaş malzemeleri kullanarak, eski bir hikayeyi yeniden inşa etmektir. Diğer bir deyişle, camları kesiyorum, sonra bu parçaları, yeni formlar oluşturmak için bir araya getiriyorum ve bu şekilde yeni bir hayat elde ediyorum. Esther Mozaikleri, toplumumuzda kadınların rolü hakkında fikirleri ortaya koyan ve insanlık durumu hakkında daha evrensel ifadelere uzanan Kraliçe Esther’in hikayesinin kişisel bir yorumlamasını ortaya koymaktadır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/294112
http://hdl.handle.net/11452/11509
ISSN: 1309-047X
Appears in Collections:2014 Sayı 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_7.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons