Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11508
Title: Perinthos-Herakleia bazilikası taban döşemelerinin konservasyonu
Other Titles: Conservation of floor pavements of the basilica in Perinthos-Herakleia
Authors: Yeşil-Erdek, Şehrigül
Keywords: Perinthos
Herakleia
Mozaik döşeme
Opus sectile
Mermer plaka
Konservasyon
Perinthos-Herakleia
Mosaic pavement
Opus sectile
Marble slabs
Conservation
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yeşil-Erdek, Ş. (2014). "Perinthos-Herakleia bazilikası taban döşemelerinin konservasyonu". Journal of Mosaic Research, 7, 61-75.
Abstract: Perinthos-Herakleia kentinin günümüzde Kalekapı mevkii olarak adlandırılan bölgesinde bulunan bazilikal planlı kilisenin mozaik dekorasyonu 5. yy. sonu 6. yy. başına tarihlenmektedir. Kilisenin ilk dönem kazı ve onarım çalışmalarına 1992-1993 yıllarında başlanmıştır. Kamulaştırma nedeniyle 2005 yılına kadar ara verilen kazılarda ikinci dönem onarım çalışmaları 2007 yılında tekrar başlatılmıştır. Perinthos Bazilikası’nın kuzey ve güney nefleri, atrium kuzey kanadı, iç ve dış narteks bölümleri opus tessellatum mozaik; naos ve atriumun orta bölümü ise, mermer plaka döşeme ile kaplıdır. Bazilikanın güneybatısında, Geç Dönemde şapel olarak kullanılan yapının tabanı ise, opus sectile ve mermer plakalar ile düzenlenmiştir. Döşemelerin konservasyonu, “belgeleme ve onarım”, “sergilemeye hazırlık” ve “periyodik bakım” adımlarını içeren üç aşamalı bir çalışma olarak programlanmıştır. Çalışmanın ilk aşaması olan “belgeleme ve onarım”, 2013 kazı sezonunda tamamlanmıştır.
The basilica-planned church, situated in the ancient city of Perinthos-Herakleia (modern Kalekapı) is decorated with a mosaic floor dated to the end of 5th – beginning of 6th c. AD. The first excavation and conservation works at the church were carried out in 1992-1993. These works were put on hold during the expropriation process of the area for public purposes and reinitiated in 2007. The northern and southern naves of the basilica as well as the northern wing of the atrium, and inner and outer narthex are decorated with opus tessellatum mosaics; naos and middle part of the atrium are paved with marble slabs. The annex, to the southwest of the basilica which was used as a chapel in later periods is paved with opus sectile and marble slabs. The conservation of these pavements was planned in three phases: 1) “Documentation and Conservation”, 2) “Preparation for Display” and 3) “Periodical Maintenance”. Phase 1 (Documentation and Conservation) has been completed in 2013.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/294111
http://hdl.handle.net/11452/11508
ISSN: 1309-047X
Appears in Collections:2014 Sayı 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_6.pdf948.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons