Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11506
Title: The mosaics with irregular tesserae in Albania (3rd - 1st century BC)
Other Titles: Arnavutluk’taki düzensiz tesseralı mozaikler (İ.Ö. 3. yy. - 1. yy.)
Authors: Omari, Elda
Keywords: Albanian mosaics
Irregular tesserae
Technique
Ancient floor
Floor decorations
Arnavutluk mozaikleri
Düzensiz tesserae
Teknik
Antik zemin
Zemin süslemeleri
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Omari, E. (2014). "The mosaics with irregular tesserae in Albania (3rd - 1st century BC)". Journal of Mosaic Research, 7, 35-47.
Abstract: This research is a small part of my PhD project, a comprehensive study focused on the cataloguing and the analysis of all the mosaics and floor decorations found in modern Albania. To date, 43 sites with 265 prestige pavements (tessellatum, irregular tesserae, opus sectile, caementicium etc.) have been found in Albanin territory. From five of these sites come our examples: 10 floor decorations were made with the irregular tesserae technique and are likely to date back to the period between the 3rd and the 1st century BC. The goal of this research is to carry out a critical analysis of the motive decorations of the mosaics with irregular tesserae in Albania from 3rd to 1st century BC.
Bu araştırma, günümüz Arnavutluğu’nda bulunmuş olan tüm mozaikler ve yer döşemelerini kapsamlı bir şekilde inceleyen ve kataloglayan doktora projemin bir parçasıdır. Bugüne kadar 265 adet tanınan yer döşemesine (tessellatum, irregular tesserae, opus sectile, caementicium vb.) sahip 43 alan Arnavutluk sınırları içerisinde açığa çıkarılmıştır. Bu alanlardan 5 tanesi bizim örneklerimizi oluşturmaktadır: 10 adet zemin süslemesi düzensiz tesserae tekniği ile yapılmıştır ve bunların büyük olasılıkla MÖ 3. ile 1. yüzyıllar arasındaki döneme tarihlendirilmeleri mümkündür. Bu araştırmanın amacı, İ.Ö. 3. ile 1. yüzyıllardan itibaren Arnavutluk’taki düzensiz tesserae tekniğine sahip mozaiklerin kritik bir analizini gerçekleştirmektir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/294109
http://hdl.handle.net/11452/11506
ISSN: 1309-047X
Appears in Collections:2014 Sayı 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_4.pdf908.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons