Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11452
Title: A new mosaic unearthed by an illicit excavation in Alasehir (Philadelphia)
Other Titles: Alaşehir'de (Philadelphia) kaçak bir kazı ile ortaya çıkarılan yeni bir mozaik
Authors: Tok, Emine
Keywords: Alaşehir/Philadelphia
Okeanos
Tethys
Dionysos
Silenos
Seasons mosaic
Mevsimler mozaiği
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tok, E. (2011). "A new mosaic unearthed by an illicit excavation in Alasehir (Philadelphia)". Journal of Mosaic Research, 4, 51-66.
Abstract: Mosaic floor in Alaşehir (Manisa) was unearthed in an illicit excavation. In the ruins which seem to be of a monumental building, two rooms with floor mosaic and a cellar can partly be followed. The building continues underneath the modern constructions around. Therefore the general limits of the building and its function can be clarified after possible future excavations. Geometric, floral and figurative scenes are seen on the floors of the both rooms which are numbered as 1 and 2. The floor mosaic of the room Nr.1 consists of three panels. In the panels besides geometric and floral designs, there are representations of “Seasons”, “Okeanos and Tethys”. In the room Nr. 2 which is a bit smaller, the traces of repair on the mosaic panel calls our attention. The color, design and style difference points out two different periods. In this study our aim is to present the building with mosaic of which only a small part could be recovered today and also compare it with its contemporary examples.
Mozaik döşeme Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, kaçak kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkmıştır. Anıtsal bir yapıya ait olduğu anlaşılan kalıntılarda, zemini mozaikle kaplı iki oda ve bir mahzen kısmen izlenmektedir. Anıtsal yapı, çevresinde yükselen günümüz konutları altında devam etmektedir. Bu nedenle yapının genel sınırları ve işlevi ancak ileride yapılacak kazı çalışmaları sonrasında netleşebilecektir. Tanımlamalarımızda mekanlar, 1 ve 2 şeklinde numaralandırılmıştır. Her iki odanın mozaik döşemesinde geometrik, bitkisel ve figürlü sahneler birlikte kullanılmıştır. Büyük olan 1 nolu mekanın mozaik döşemesi üç panodan meydana gelmektedir. Panolarda, geometrik ve bitkisel sahnelerin yanında “mevsimler”, “Okeanos ve Tethys” konuları işlenmiştir. Küçük boyutlu 2 Nolu mekanda ise “Dionysos ve Silenos” resmedilmiştir. 2 No’lu mekanda yer alan mozaik panoda yer yer tamir izleri dikkat çeker. Mozaiklerdeki renk, desen ve stil farklılığı, iki farklı dönemi işaret etmektedir. Bu çalışmada, yayınlarda bulunmayan ve yalnızca küçük bir bölümü günümüze ulaşmış mozaikli yapının tanıtılması ve çağdaşı örnekler içindeki yerinin etüt edilmesi amaçlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmr/issue/28655
http://hdl.handle.net/11452/11452
ISSN: 1309-047X
Appears in Collections:2011 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_4.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons