Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11383
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-06-21T17:16:02Z-
dc.date.available2020-06-21T17:16:02Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationDorum, B. A. vd. (2019). "İnsülin benzeri büyüme faktörü-1 ve premature morbiditeleri: Bronkopulmoner displazi, premature retinopatisi, intraventriküler kanama ve nekrotizan enterokolit". Güncel Pediatri, 17(2), 189-199.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/776845-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11383-
dc.description.abstractGİRİŞ ve AMAÇ: İnsulin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) fetal ve postnatal dönemde etkili önemli bir büyüme faktörüdür. Prematüre doğum sonrası serum IGF-1 düzeyleri hızlıca düşmekte intrauterin dönemden daha da düşük seviyelerde kalabilmektedir. Bu çalışmada serum IGF-1 düzeylerinin, bronkopulmoner displazi (BPD), prematüre retinopatisi (PR), intraventriküler kanama (İVK) ve nekrotizan enterokolit (NEK) gibi prematüre morbiditeleri ile ilişkisinin olup olmadığı ve morbiditeleri ön görmede belirteç olarak kullanıp kullanılamayacağı araştırılmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu ileriye yönelik, gözlemsel çalışmaya, doğum yaşı ≤32 hafta olan prematüre bebekler alındı. Bebeklerin yaşamların 1, 3, 7, 21 ve 28. günlerinde serum IGF-1 düzeyleri ölçüldü. Neonatal morbiditeler açısından izlemleri yapıldı. BULGULAR: Çalışmaya toplam 93 bebek alındı. Bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 1236,11±354,06 gr, ortalama doğum yaşları 29,43±2,10 hafta idi. BPD ve PR gelişen bebeklerin serum IGF-1 değerleri, gelişmeyenlere göre anlamlı olarak düşük saptandı. İVK ve NEK gelişen hastalarda ise IGF-1 düzeyleri açısından gelişmeyenlere göre anlamlı fark saptanmadı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Prematüre bebeklerde BPD ve PR gelişimi ile ilk 4 haftadaki düşük IGF-1 düzeyleri arasında belirgin ilişki mevcuttur.tr_TR
dc.description.abstractINTRODUCTION: Insulin-like growth factor-1 (IGF-1) is important for fetal and postnatal development. After premature births, serum IGF-1 concentrations rapidly decrease and can stay at much lower levels than during the intrauterine period. In this study, we aimed to ascertain whether IGF-1 is associated with morbidities of prematurity such as bronchopulmonary dysplasia (BPD), retinopathy of prematurity (ROP), intraventricular hemorrhage (IVH), and necrotizing enterocolitis (NEC), and is a useful predictor of these diseases. METHODS: We enrolled newborn infants born at a postmenstrual age of ≤32 weeks in this prospective observational cohort study. Serum IGF-1 levels were measured serially in blood samples on the 1st, 3rd, 7th, 21st, and 28th day. RESULTS: A total of 93 infants were enrolled in the study. All these infants had the following characteristics at birth: weight 1236.11±354.06 g, and gestational age 29.43±2.10 weeks. All of the IGF-1 levels were significantly lower in the group which developed BPD or ROP (p<0.001). The patients who developed IVH and NEC also had lower IGF-1 levels. DISCUSSION and CONCLUSION: Strong correlations have been found between low serum IGF-1 levels during the first four weeks and development of BPD and ROP.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBronkopulmoner displazitr_TR
dc.subjectİnsülin benzeri büyüme faktörü-1tr_TR
dc.subjectPrematüretr_TR
dc.subjectPrematüre retinopatisitr_TR
dc.subjectBronchopulmonary dysplasiaen_US
dc.subjectİnsulin-like growth factor-1en_US
dc.subjectPrematurityen_US
dc.subjectRetinopathy of prematurityen_US
dc.titleİnsülin benzeri büyüme faktörü-1 ve premature morbiditeleri: Bronkopulmoner displazi, premature retinopatisi, intraventriküler kanama ve nekrotizan enterokolittr_TR
dc.title.alternativeInsulin-like growth factor-1 and morbidities of prematurity: Bronchopulmonary dysplasia, retinopathy of prematurity, ıntraventricular hemorrhage and necrotizing enterocolitisen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Neonatoloji Bilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İmmunoloji Anabilim Dalı/Neonatoloji Bilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage189tr_TR
dc.identifier.endpage199tr_TR
dc.identifier.volume17tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
dc.contributor.buuauthorDorum, Bayram Ali-
dc.contributor.buuauthorKöksal, Nilgün-
dc.contributor.buuauthorÖzkan, Hilal-
dc.contributor.buuauthorÇakır, Salih Çağrı-
dc.contributor.buuauthorYılmaz, Cansu-
dc.contributor.buuauthorÖzgür, Taner-
dc.contributor.buuauthorBudak, Ferah-
Appears in Collections:2019 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_1.pdf552.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons