Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11325
Title: Akciğer: Sesimi duyan var mı?
Other Titles: Lung: Is there anyone who hears me?
Authors: Emeksiz, Zeynep Şengül
Bostancı, İlknur
Keywords: Akciğer sesleri
Çocuk
Oskültasyon
Lung sounds
Children
Auscultation
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Emeksiz, Z. Ş. ve Bostancı, İ. (2018). "Akciğer: Sesimi duyan var mı?". Güncel Pediatri, 16(3), 79-84.
Abstract: Yıllar içinde tanısal teknolojideki çeşitli gelişmelere rağmen fizik muayene önemini korumakta ve halen her türlü tıbbi tanının temelini oluşturmaktadır. Akciğer oskültasyonu fizik muayenenin olmazsa olmazıdır. Hipokrat’dan bu yana akciğer oskültasyonu bilinmesine rağmen 1816 da Laennec’ın steteskopu keşfi, ana akciğer seslerini sınıflandırması ve bunları akciğer patolojileri ile ilişkilendirmesi bu konunun dönüm noktası olmuştur. Zaman içinde akciğer sesleri ile ilişkili terminolojide izlenen değişiklikler klinisyenlerin ortak dil kullanımında zorluklara sebep olmuştur. Bu yazı ile günlük pratikte her gün defalarca dinlediğimiz solunum seslerinin güncel kılavuzlarla yeniden gözden geçirilmesi ve kolay, tekrarlanabilir, hızlı ve girişimsel olmayan bu tanı yönteminin akciğer patolojilerini saptamadaki öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.
Over the time, in spite of various improvements in diagnostic technology, physical examination maintains its importanance and still creating basic all types of the medical diagnosis. Pulmonary auscultation is the essential of physical examination. Although pulmonary auscultation is known since Hippocrates, it became milestone in this matter in which Laennec‘s invention of stethoscope, categorization of lung sounds and these are associated with lung pathologies. Over the time, followed changes in terminology related with lung sounds caused difficulties to use common language for clinicians. With this article, breahthing sounds which are listened several times everyday in daily practical revising with curent guides and it is aimed to emphasized the importance of diagnosis lung patatology in this diagnosis method which is fast and non-invasive, easy-repeatable.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/577729
http://hdl.handle.net/11452/11325
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2018 Cilt 16 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_3_6.pdf693.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons