Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11289
Title: Bebek beslenmesinde hurma yaği: Neler biliyoruz?
Other Titles: Palm oil for infant feeding: What do we know?
Authors: Gürakan, Berkan
Ertekin, Vildan
Çetinkaya, Merih
Kutluk, Günsel
Mungan, İlke
Keywords: Hurma yağı
Beslenme
Bebek
Palmitik asit
Sindirim
Palm oil
Feeding
Infant
Palmitic acid
Digestion
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürakan, B. vd. (2018). "Bebek beslenmesinde hurma yaği: Neler biliyoruz?". Güncel Pediatri, 16(2), 199-204.
Abstract: Beslenmenin ana maddelerinden biri olan yağların temel fonksiyonunun enerji sağlamak olduğu bilinmektedir. Ancak son yıllarda özellikle bebeklik döneminde yağların başka önemli işlevlerinin de olduğu anlaşılmıştır. Önceki araştırmalarda miktar ve enerji/kilo alımı gibi konular üzerinde durulurken yağların içerik ve özelliklerini ele alan güncel çalışmalarda yağ kalitesinin büyüme, gelişme ve uzun süreli sağlık sonuçlarını etkilediği gösterilmiştir. Bebek mamalarında kullanılan hurma yağındaki palmitik asidin yapısal olarak anne sütünden farklı olması nedeniyle bebeklerde sindirim, emilim ile ilgili sorunlar gözlenebilmektedir. Bu sorunlar arasında a) yağ emilimi ve enerji alımının azalması; b) dışkı kıvamı ve sıklığının olumsuz etkilenmesi; c) kolik ve regürjitasyon benzeri sindirim sorunlarının ortaya çıkması ve d) kalsiyum emiliminin azalması ile mineralizasyon ve kemik kütlesi üzerinde olası olumsuz sonuçlar doğurması sayılabilir.
The main function of fats as essential part of the diet is known to provide energy. However, in recent years, fats have been determined to have other important functions, particularly in infancy. While amount and calorie intake/weight gain constituted the focus of previous studies, recent studies concerning the content and properties of fats have showed the impact of fat quality on growth and development as well as long-term health outcome. Due to the fact that palmitic acid content of palm oil used in infant formulas structurally differs from the human milk content of palmitic acid, infant formulas containing palm oil may lead to digestion and absorption problems among infants. These problems may be mainly as follows: a) reduction in fat absorption and calorie intake; b) adverse effects on stool consistency and frequency; c) occurrence of digestive problems such as colic and regurgitation; d) adverse effects on bone mineralization and bone mass due to reduction in calcium absorption.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/518451
http://hdl.handle.net/11452/11289
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2018 Cilt 16 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_2_17.pdf720.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons