Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11255
Title: Lösemi mi, hematogon mu? (Olgu sunumu)
Other Titles: Is it leukemia or hematogone? (Case report)
Authors: Turhan, Ayşe Bozkurt
Uygun, Başak
Bör, Özcan
Keywords: Hematogon
İnfant
Lenfositoz
Lösemi
Hematogone
Leukemia
Lymphocytosis
Infant
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turhan, A. B. vd. (2018). "Lösemi mi, hematogon mu? (Olgu sunumu)". Güncel Pediatri, 16(1), 125-131.
Abstract: Hematogonlar kemik iliğinin rejenerasyonu sırasında görülebilen B lenfosit kökenli immatür hücrelerdir. Bunlar bazofilik, dar sitoplazmalı, nükleus stoplazma oranı büyük, homojen kromatine sahip, bazen nükleolus içeren ancak granül ihtiva etmeyen hücrelerdir. Morfolojik olarak akut lenfoblastik lösemi veya lenfoblastik lenfomada görülen blastlara benzemelerinden dolayı, sayılarının arttığı durumlarda tanısal problemlere neden olurlar. İnfantlarda nedeni bilinmeyen viral enfeksiyonlar, yüksek doz kemoterapi sonrasında kemik iliğinde artmış oranda görüldükleri bildirilmiştir. Uzamış sarılık nedeni ile hastanemize başvuran ve lenfositoz nedeni ile izleme alınan üç aylık erkek hasta, klinik ve hematolojik değerleri lösemiyi çağrıştırsa da, yenidoğanlarda ve infantlarda lösemi tanısı konurken hematogonların dışlanmasının gerekliliğini vurgulamak amacı ile tartışılmıştır.
B-lymphocyte progenitor cells, so-called hematogones, and mature B lymphocytes are normal bone marrow constituents, which are more prominent in the pediatric bone marrow. Increased numbers of hematogones may cause problems in diagnosis because of the morphologic features they commonly share with the neoplastic lymphoblasts of acute lymphoblastic leukemia and lymphoblastic lymphoma. However, an increase in some of hematogones due to unknown viral infections, after high dose chemotherapy had been rarely reported in the literature. We describe here a case of a three-month-old male infant with lymphocytosis associated with increased hematogones in the bone marrow due to an unknown probable viral infection.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/450810
http://hdl.handle.net/11452/11255
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2018 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_12.pdf846.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons