Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10988
Title: Artmış vitamin B12 düzeyi
Other Titles: Elevated vitamin B12 levels
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Hematoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Evim, Melike Sezgin
Tüten, Rahime
Baytan, Birol
Yakarışık, Selin
Güneş, Adalet Meral
Keywords: Vitamin B12 yüksekliği
Çocuk
Hastalık
High vitamin B12 level
Children
Disease
Issue Date: 12-Aug-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Evim, M. S. vd. (2014). "Artmış vitamin B12 düzeyi". Güncel Pediatri, 12(3), 160-164.
Abstract: Vitamin B12 vücutta bütün hücreler için gereklidir. Vitamin B12 düzeyinin düşüklüğü kadar yüksekliği de anlamlıdır. Özellikle hematolojik hastalıklarda, solid tümörlerde, otoimmün hastalıklarda, renal hastalıklarda ve enfeksiyon hastalıklarında yüksek serum kobalamin düzeyleri saptanmıştır ve bu yükseklik bazı hastalıklarda prognozla ilişkili bulunmuştur. Serum vitamin B12 yüksekliği dikkate alınmalı ve bu konuda daha fazla çalışma yapılmalıdır.
Vitamin B12 is essential to all cells in the body. Both high levels and low levels of vitamin B12 are significant. High serum cobalamin (vitamin B12) levels are found particularly in hematological disorders, solid tumors, autoimmune diseases, renal diseases and infectious diseases; and this elevation is associated with prognosis in some of these diseases. High levels of serum vitamin B12 should be taken into consideration and more studies should be performed on this issue.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903835
http://hdl.handle.net/11452/10988
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2014 Cilt 12 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_3_5.PDF320.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons