Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10885
Title: Kanserli çocuklarda iştah uyaranı olarak siproheptadin kullanımı
Other Titles: Use of cyproheptadine as an appetite stimulant in children with cancer
Authors: Erdem, Arzu Yazal
Emir, Suna
Demir, Hacı Ahmet
Tunç, Bahattin
Keywords: Siproheptadin
İştah uyaranı
Kanser
Çocuk
Cyproheptadine
Appetite stimulant
Child
Issue Date: 25-Jun-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdem, A. Y. vd. (2014). "Kanserli çocuklarda iştah uyaranı olarak siproheptadin kullanımı". Güncel Pediatri, 12(2), 63-66.
Abstract: Giriş: Çocuk kanser hastalarında beslenme bozukluğu sıklıkla görülür. Bu hastalarda beslenme durumlarının değerlendirilmesi çok önemlidir. En iyi yaklaşım bu çocuklarda iştahı arttırarak oral gıda alımını arttırmaktır. Kronik hastalığı olan çocuklarda siproheptadin ile iştah artışının uyarılmasını destekleyen bazı çalışmalar vardır. Bu çalışmada amacımız kanserli çocuklarda iştahı arttırarak oral gıda alımını arttırmak amacıyla kullandığımız siproheptadin ile ilgili deneyimimizi paylaşmaktır. Gereç ve Yöntem: İştah arttırmak için siproheptadin kullanan 14 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Tedavi başlangıcında, 4. ve 8. hafta vücut ağırlığı, boy, vücut kitle indeksi, yaşa göre ağırlık Z skorları, iştah durumu ve yan etkiler kayıt edildi. Bulgular: Siproheptadin yaşları 2,25 ile 16,5 arasında değişen (median: 4,5 yıl) 14 hastada kullanıldı. On bir hastada (%78) 4. ve 8. hafta ölçümlerde kilo artışı saptandı. Hastaların ilk ay ortalama ağırlık artışı 1,44 kg olarak bulundu (p<0,05). Yaşa göre ağırlık Z skorları ortalaması -2,22’den -1,56’ya artış gösterdi (p<0,05). İlaca bağlı ciddi yan etki bildirilmedi. Sonuç: Siproheptadin, kanserli çocuklarda özellikle kısa dönem kullanıldığında iştah ve vücut ağırlığı üzerinde olumlu etkileri olan, yan etkileri az bir iştah uyaranı gibi görünmektedir.
Introduction: Malnutrition is frequently seen in pediatric cancer patients. It is very important to evaluate the nutritional status at diagnosis in these patients. The preferable method to treat cancer associated malnutrition in children is to increase their oral food intake with the help of stimulating their appetite. There are some studies supporting the use of appetite stimulants in patients with chronic illness. In this report, our aim is to share our experience with cyproheptadine as an appetite stimulant in children with cancer. Materials and Methods: The medical records of 14 children who were used cyproheptadine as an appetite stimulant were retrospectively evaluated. Their weight, height, body mass index, weight for age Z-score, appetite status and side effects were recorded at baseline, 4th week and 8th week. Results: Cyproheptadine was used in fourteen patients with a median age of 4.5 (range:2.25-16.5 years). Eleven of them demonstrated a response to cyproheptadine (average weight gain was 1.44 kg) Mean weight-for-age z-score was increased from -2.22 to -1.56 (p<0.05). No serious adverse events due to cyproheptadine were reported. Conclusions: It seems that cyproheptadine is a safe and effective agent to stimulate appetite and weight gain in children with cancer, particularly in short term usage.
Description: Bu çalışma, “Ulusal Pediatrik Onkoloji Kongresinde" poster olarak sunulmuştur. (XVII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi 1-5 Mayıs 2012, Abant-Bolu)
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903862
http://hdl.handle.net/11452/10885
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2014 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_2.PDF277.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons