Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10842
Title: Anomalous origin of left coronary artery from pulmonary artery (ALCAPA) in an infant with bronchiolitis and dilated cardiomyopathy
Other Titles: Bronşiolit ve dilate kardiyomyopatisi olan bir bebekte sol koroner arterin pulmoner arterden çıkış anomalisi (ALCAPA)
Authors: Kayıran, Petek Genç
Kayıran, Sinan Mahir
Gümüş, Terman
Akçevin, Atıf
Dindar, Aygün
Gürakan, Berkan
Keywords: ALCAPA
Cardiomyopathy
Infant
Myocarditis
RSV bronchiolitis
Kardiyomyopati
Myokardit
RSV bronşioliti
Issue Date: 12-Mar-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kayıran, P. G. vd. (2013). "Anomalous origin of left coronary artery from pulmonary artery (ALCAPA) in an infant with bronchiolitis and dilated cardiomyopathy". Güncel Pediatri, 11(3), 142-145.
Abstract: The most common cause of dilated cardiomyopathy (CMP) is viral myocarditis. However, anomalous origin of the left coronary artery is a rare condition that should be evaluated with high suspicion in the differential diagnosis of an infant with dilated CMP. With early surgical correction, an anomalous coronary artery origin has a good prognosis. Awareness of this condition is essential for prompt diagnosis. This article reports a 5 months-old infant with dilated cardiomyopathy in the setting of RSV bronchiolitis. Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery (ALCAPA) was the final diagnosis in the infant, who presented as viral myocarditis with RSV infection. She was operated successfully with the direct reimplantation of the coronary artery to the aorta.
Dilate kardiyomyopatinin en yaygın nedeni viral myokardittir. Bununla birlikte sol koroner arterin pulmoner arterden çıkış anomalisi nadir bir durum olup dilate kardiyomyopatinin etiyolojisinde yüksek şüphe ile irdelenmelidir. Erken cerrahi düzeltme ile koroner arter çıkış anomalisinin prognozu iyidir. Bu bozukluğun farkındalığında olmak hızlı teşhis için önemlidir. Makalede 5 aylık bir süt çocuğunda RSV bronşioliti zemininde gelişen dilate kardiyomopati olgusu bildirilmektedir. RSV infeksiyonu ile viral myokardit geliştiği düşünülen bebekte kesin tanı sol koroner arterin pulmoner arterden çıkış anomalisi (ALCAPA) idi. Sol koroner arterin aortaya doğrudan reimplantasyon ameliyatı başarı ile sağlandı.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904088
http://hdl.handle.net/11452/10842
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2013 Cilt 11 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_3_9.PDF86.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons