Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10802
Title: Bobinleme işleminin iplik tüylülüğüne etkileri üzerine bir araştırma
Other Titles: An investigation on the influence of winding process on yarn hairiness
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Ülkü, Şükriye
Ömeroğlu, Sunay
Keywords: Kompakt iplikçilik
İplik tüylülüğü
Bobinleme
Perla sistemi
Compact spinning
Hairiness
Winding
Perla sytem
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ülkü, Ş. ve Ömeroğlu, S. (2002). "Bobinleme işleminin iplik tüylülüğüne etkileri üzerine bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7(1), 141-145.
Abstract: Bu çalışmada bobin makinalarında iplik tüylülüğü değerlerinin değişimi incelenmiştir. Bu amaçla, farklı büküm miktarına sahip ring ve kompakt iplikler kullanılmış, bu ipliklerin hem kops formunda hem de bobin formunda tüylülük ölçümleri gerçekleştirilerek elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Ayrıca bobin makinalarında kullanılan perla sisteminin iplik tüylülüğünün azaltılması yönündeki etkisi de incelenmiştir.
In this study changes of the yarn hairiness values during windin process were investigated. For this purposes ring and compact yarns with two different twist coefficient were used. The hairiness values of these yarns were discussed which were measured both in the form of bobbin and package. Also the influence of the winding process with Perla on yarn hairiness values was investigated.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202902
http://hdl.handle.net/11452/10802
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2002 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_14.pdf190.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons