Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10776
Title: Çocuklarda diş çürüğünden korunmada florid uygulamalarının yeri
Other Titles: The place of fluoride applications in the prevention of tooth decay in children
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Çubukçu, Çiğdem Elbek
Keywords: Diş çürüğü
Diş sağlığı
Florid
Diş minesi
Tooth decay
Fluoride
Ivory
Dental health
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çubukçu, Ç. E. (2005). "Çocuklarda diş çürüğünden korunmada florid uygulamalarının yeri". Güncel Pediatri, 3(4), 115-117.
Abstract: Türkiye'de, ilköğretime başlayan çocukların % 19'unda, 11 yaş grubunun % 77'sinde kalıcı diş çürüğü bulunmaktadır. İleri yaş gruplarında diş çürüğü prevalansı % 90'lara çıkmaktadır. Süt dişlerinde, 6-8 yaş grubunda, ortalama 4.5-5 diş çürüğü bulunmakta ve diş çürüğü prevalansı % 80 düzeyini aşmaktadır. Toplum ağız-diş sağlığı düzeyinin yükseltilmesi ve korunması amacıyla, topluma yönelik koruyucu programlara, çocukluk çağından itibaren gereksinim duyulduğu günümüzde, gelişmiş ülkelerde koruyucu dişhekimliği uygulamaları ile, diş çürüğü görülme sıklığında önemli azalmalar sağlanmıştır. Diş çürüğünden korunmada kullanılan en yaygın ve başarılı yöntem, florid uygulamalarıdır. Çocuklarda, floridin çürük önleyici dozu, 0.25-1 mg F-/kg olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), floridin diş çürüğünü önleyici etkisinin sağlanması için 1.5 mg F-/kg'lık dozun aşılmaması gerektiğini ifade etmektedir. Floridin primer çürük önleyici etkisini, gelişen dişlerde minenin yapısına girerek sağlamasından çok (sürme öncesi dönem); ağız içinde düşük konsantrasyonlarda ve sürekli bulunması (sürme sonrası dönem) ile gösterdiği kabul edilmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911421
http://hdl.handle.net/11452/10776
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_4_5.PDF58.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons