Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10772
Title: Pediatride hastane kaynaklı enfeksiyonlardan korunma
Other Titles: Prevention of nosocomial infections in pediatrics
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı.
Hacımustafaoğlu, Mustafa
Keywords: Enfeksiyon
Hastane enfeksiyonları
HE
Hijyen
Infection
Hygen
Nosocomial infections
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hacımustafaoğlu, M. (2005). "Pediatride hastane kaynaklı enfeksiyonlardan korunma". Güncel Pediatri, 3(4), 95-99.
Abstract: Pediatri hastane pratiğinde hastane enfeksiyonları (HE) ve kontrolü önemli bir konudur. Her bir enfeksiyon için hastanede yatış süresini ortalama 10-15 gün arttırır ve böylece morbidite, mortalite ve yatış masraflarına önemli ölçüde etkisi olur. HE kontrol stratejileri, sağlık hizmeti veren herkesi etkiler. HE azaltmak için öncelikle sorunun boyutlarını belirlemek gerekir. Sürekli ve hedefe yönelik sürveyansın uygulanması mevcut HE sıklığı, özellikleri ve sorunu çözücü yaklaşımların belirlenmesini sağlar (Tablo 1 ve 2). ‹zolasyon uygulamaları ve standart önlemler hastalar arası ve sağlık çalışanıyla hasta arasındaki enfeksiyonun yayılmasını önlemede en etkin yoldur. El yıkama veya susuz el yıkama olarak tabir edilebilen alkol esaslı temizleyici ajanlarla el temizliği HE kontrol pratiğinde en önemli yoldur. Mümkün olduğu kadar risk faktörlerini azaltmak, antibiyotiklerin akılcı kullanımı, eğitim ve uygulanabilir kontrol programları, HE'nın kontrol altında tutulmasına katkı sağlar. Bu yazıda HE korunması hakkında genel yaklaşım ve pediatrik hastalara yönelik daha ayrıntılı özelliklerden bahsedilecektir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911439
http://hdl.handle.net/11452/10772
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_4_1.PDF75.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons