Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10578
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-05-08T23:44:44Z-
dc.date.available2020-05-08T23:44:44Z-
dc.date.issued2011-07-06-
dc.identifier.citationEvim, M. S. ve Güneş, A. M. (2011). "Neonatal alloimmün trombositopeni". Güncel Pediatri, 9(2), 93-96.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904801-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10578-
dc.description.abstractNeonatal Alloimmün Trombositopeni (NAT) yenidoğan döneminde ağır trombositopeniye neden olan nadir bir hastalıktır. Anne ve bebek arasındaki trombosit antijen uyumsuzluğu sonucunda annede fetal trombositlere karşı gelişen antikorlar, fetusa geçerek intrauterin dönemden itibaren trombositopeniye yol açabilir. Klinik bulgular hafif ya da ağır olabilir. Olguların yaklaşık yarısı ilk gebelikte görülür. İzleyen gebeliklerde görülme sıklığı artar. Olay antikorların uzaklaşması ile kendini sınırlar. Ancak, gebelik süresince anne ve fetusun dikkatli ve yakından izlenmesi ve endikasyonu olduğu takdirde tedavinin hemen düzenlenmesi gerekir. Artmış mortalite ve morbiditesi nedeniyle erken tanınması, tedavi edilmesi ve ailenin sonraki gebeliklerdeki riskler hakkında bilgilendirilmesi önemlidir.tr_TR
dc.description.abstractNeonatal alloimmune thrombocytopenia is a rare disease causing serious thrombocytopenia during neotatal period. Antibodies developed against fetal thrombocytes due to fetal-maternal platelet antigen incompatibility cause thrombocytopenia both in intrauterine period and afterwards. The clinical symptoms vary from mild to severe. Half of the cases occurs during first pregnancy. The recurrence risk increases in the subsequent pregnancies. The event is limited when the antibodies are cleared away. However, a careful close follow-up is needed both for the mothers and fetus/babies and the treatment should be immediately started when it is indicated. Early diagnosis, treatment and giving information to the parents about the risks of the subsuquent pregnancies are important issues due to increased morbidity and mortality of the disease.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectNeonatal alloimmün trombositopenitr_TR
dc.subjectTanıtr_TR
dc.subjectTedavitr_TR
dc.subjectNeonatal alloimmune thrombocytopeniaen_US
dc.subjectDiagnosisen_US
dc.subjectTreatmenten_US
dc.titleNeonatal alloimmün trombositopenitr_TR
dc.title.alternativeNeonatal alloimmune thrombocytopeniaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Hematoloji Bilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage93tr_TR
dc.identifier.endpage96tr_TR
dc.identifier.volume9tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
dc.contributor.buuauthorEvim, Melike Sezgin-
dc.contributor.buuauthorGüneş, Adalet Meral-
Appears in Collections:2011 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_2_8.PDF51.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons