Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10328
Başlık: Büyüme hormonu eksikliği
Diğer Başlıklar: Growth hormone deficiency
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı.
Tarım, Ömer
Sağlam, Halil
Anahtar kelimeler: Büyüme geriliği
Büyüme hormonu
Growth retardation
Growth hormone
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tarım, Ö. ve Sağlam, H. (2010). "Büyüme hormonu eksikliği". Güncel Pediatri, 8(1), 36-38.
Özet: Büyüme hormonu eksikliği (BHE) tedavi edilebilir büyüme gerilikleri içinde en yüz güldürücü olandır. Kalıtsal ve edinsel nedenlere bağlı olabilir. İzole ve birçok hormon eksikliği ile birlikte görülebilir. Tanı kriterleri ve bu nedenle tedavi endikasyonları hala tartışılmaktadır.
Growth hormone deficiency is the most promising entity in terms of response to therapy among the treatable causes of growth retardation. It may be due to genetic or acquired causes. It may be isolated or a part of multiple hormone deficiencies. Diagnostic criteria and therefore treatment indications are still disputed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905086
http://hdl.handle.net/11452/10328
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2010 Cilt 8 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
8_1_6.PDF67.76 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons