Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10305
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-03-31T09:09:44Z-
dc.date.available2020-03-31T09:09:44Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationKamber, K. vd. (2009). "IgA eksikliği ve yaygın değişken immün yetmezlik". Güncel Pediatri, 7(2), 90-95.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905186-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10305-
dc.description.abstractSelektif IgA eksikliği (sIgAE); sekretuvar IgA yokluğu ve serum IgA düzeyinin 5 mg/dl altında olması ile karakterize, en sık görülen immün yetmezliktir. IgA eksikliğinin patogenezi bilinmemekle birlikte, Ig sınıf değişimi ve sitokinlerinde içinde olduğu izotip değişiminde anormallikler gösterilmiştir. Yaygın değişken immün yetmezlik (YD‹Y), hipogamaglobulinemi, antikor yapımında bozukluk ve tekrarlayan bakteriyel enfeksiyon ile karakterize, heterojen bir hastalık grubudur. Defektif T hücre aktivasyonu, tam fonksiyonel B hücre aktivasyonu için gerekli olan T ve B hücreler arasındaki ilişkiyi belirleyen CD40L ekspresyonundaki bozukluk ve/veya T hücre farklılaşmasında ihtiyaç duyulan sitokinlerin üretiminde anormalliklere yol açabilir. Bu da YD‹Y hastalarında bozulmuş sitokin üretimi açıklamalarından biri olan proliferasyon ve/veya farklılaşma bozukluklarına benzemektedir.tr_TR
dc.description.abstractSelective IgA deficiency (sIgAD), using 5 mg/dl of serum IgA as the upper limit for diagnosis and concomitant lack of secretory IgA, is the most common form of primary immunodeficiency. The pathogenesis of IgA deficiency is not known, although abnormalities in Ig class switching and the cytokines involved in isotype switching have been implicated. Common Variable Immunodeficiency (CVID) is a heterogenous group of B cell deficiency syndromes characterized by hypogammaglobulinemia, impaired antibody production and recurrent bacterial infections. Defective T-cell activation may lead to an impairment in cognate T-Bcell interaction due to impaired expression of CD40 ligand and/or abnormalities in the production of T-cell-derived cytokines required for fully functional B-cell activation, proliferation and/or differentiation which could indeed explain the impairment in antibody production present in CVID patients. It has been found that cytokines are produced in low levels due to the decreased T cell function which occurs as a result of the defect in CD40L expression in CVID patients.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSelektif IgA eksikliğitr_TR
dc.subjectYaygın değişken immün yetmezliktr_TR
dc.subjectHipogamaglobulinemitr_TR
dc.subjectSelective IgA deficiencyen_US
dc.subjectCommon variable immunodeficiencyen_US
dc.subjectHypogammaglobulinemiaen_US
dc.titleIgA eksikliği ve yaygın değişken immün yetmezliktr_TR
dc.title.alternativeSelective IgA deficiency and common variable immunodeficiencyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage90tr_TR
dc.identifier.endpage95tr_TR
dc.identifier.volume7tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
dc.contributor.buuauthorKamber, Kadri-
dc.contributor.buuauthorKaralı, Zuhal-
dc.contributor.buuauthorKılıç, Sara Şebnem-
Appears in Collections:2009 Cilt 7 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_2_8.PDF83.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons