Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10262
Title: Halk eğitiminde müziğin yeri ve Bursa’daki halk eğitimi çalışmalarına toplu bakış
Other Titles: The place of music in public education and an overview of public education studies in Bursa
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü.
Bozkaya, İbrahim
Keywords: Halk
Eğitim
Müzik
Public
Education
Music
Issue Date: 1-Apr-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bozkaya, İ. (2001). "Halk eğitiminde müziğin yeri ve Bursa’daki halk eğitimi çalışmalarına toplu bakış". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 107-121.
Abstract: Eğitim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Modern eğitim, bireyi, yaşamın her döneminde eğitim ortamı içinde tutmayı amaçlar. Bu amaçla her yaş grubuna yönelik eğitim etkinlikleri plânlanır. Halk Eğitimi ya da Yetişkinler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi’nin önemli bir bölümünü oluşturur. Bu kapsamda, bireyin ve toplumun ihtiyaçları yönünde çok değişik dallarda eğitim programları düzenlenir. Bu programlar içinde müzik etkinlikleri ağırlıklı olarak yer alır. Cumhuriyet döneminde Halk Evleri ile başlayan Halk Eğitimi çalışmaları, bugün Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından plânlanıp yürütülmektedir.
Education is the series of events that continue during all our life. The aim of modern education is to envolve the individual into education enviroment and hold him or her in it at each period of life. For this aim, educational activities for each age are planned. “Public Education” or “Education for Adults” forms the important part of Turkish Education System. In connection with this subject, different kinds of education programmes that are needed for the individual and society are organized. In these programmes there are musical activities which are in the first order. In Republician Period, public education begins with public houses and today it is planned and executed by National Educatioın Ministry, Widespread Education General Administration.
Description: 23-24 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul’da yapılan 8. İstanbul Türk Müziği Günleri’nde bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153175
http://hdl.handle.net/11452/10262
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2001 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_11.pdf210.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons