Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9989
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇavaş, Tolga-
dc.contributor.authorKumbıçak, Ümit-
dc.date.accessioned2020-03-10T13:03:20Z-
dc.date.available2020-03-10T13:03:20Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationKumbıçak, Ü. (2018). Bakır-çinko alaşım nanopartiküllerinin in vitro sitotoksik ve genotoksik etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9989-
dc.description.abstractBu çalışmada Cu-Zn alaşım nanopartiküllerin BEAS-2B insan akciğer epitel hücreleri üzerindeki sitotoksik ve genotoksik etkileri araştırılmıştır. Sitotoksik etkilerin belirlenmesi için XTT ve klonojenik test kullanılmıştır. Genotoksik etkiler ise mikronüklus, komet ve ?-H2AX fokus testleri kullanılarak belirlenmiştir. Ayrıca, apoptotik ve nekrotik etkiler ile ROS oluşumunun belirlenmesi için M30, M65 ve ROS testleri uygulanmıştır. Deneylerden önce, kullanılan nanopartikül süspansiyonunun karakterizasyonu için zeta potansiyeli, DLS ve TEM analizleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. XTT ve Klonojenik testler için BEAS-2B hücreleri 24 saat süresince 0,1 ile 100 µg/ml değişen dozlarda Cu-Zn alaşım nanopartiküllerine maruz bırakılmışlardır. Elde edilen IC50 değerine (4,66 µg/ml) dayanarak genotoksisite testlerinde kullanılacak dozlar (0,1-3,2 µg/ml) belirlenmiştir. Çalışılan süspansiyonun karakterizasyonu sonucunda zeta potansiyeli -22 mV ve ortalama partikül büyüklüğü de 200 nm olarak belirlenmiştir. TEM analizlerinde ayrıca Cu-Zn alaşım nanopartiküllerinin sitoplazma içerisinde lokalize olduğu belirlenmiştir. Mikronükleus, komet ve ?-H2AX fokus testlerinin sonucunda Cu-Zn alaşım nanopartiküllerinin kromozomal hasarlar yanında tek ve çift iplik DNA kırıklarına yol açtığı belirlenmiştir. Çalışmamızda belirlenen M30:M65 oranları ise hücre ölümünün ağırlıklı olarak nekroz yoluyla gerçekleştiğini göstermiştir. Ayrıca, elde ettiğimiz bulgular gözlenen sitotoksik ve genotoksik etkilerden hücre içi ROS oluşumunun sorumlu olabileceğini göstermiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn the present study, cytotoxic and genotoxic effect of copper-zinc (Cu-Zn) alloy nanoparticles on BEAS-2B human epithelial cells were evaluated. XTT test and clonogenic assay were used to determine cytotoxic effects. Genotoxic effects were evaluated using micronucleus, comet and -H2AX foci assays. Furthermore, M30, M65 and ROS assays were applied to evaluate apoptotic and necrotic effects as well as intracellular reactive oxygen species formation, respectively. Before the experiments, characterization of the nanoparticle suspension was carried out using zeta potential, DLS and TEM analyses. For XTT and clonogenic assays, BEAS-2B cells were exposed the different concentrations (0,1-100 µg/ml) of Cu-Zn alloy nanoparticles. Based on the determined IC50 value (4,66 µg/ml), concentrations to be used in genotoxicity experiments (0,1-3,2 µg/ml) were determined. Characterization of the studied suspension showed that the zeta potential was 22 mV and the average size was 200 nm. TEM analyses further revealed the intracellular localization of Cu-Zn alloy nanoparticles in cell cytoplasm. Analysis of micronucleus, comet and -H2AX foci frequencies showed that exposure to Cu-Zn alloy nanoparticles induced chromosomal damage as well as single and double stranded DNA damage in BEAS-2B cells. Evaluation of M30:M65 ratios suggest that cell death was predominantly due to necrosis. Our results further indicated that increased intracellular ROS formation could be responsible from the observed cytotoxic and genotoxic effects.en_US
dc.format.extentX, 114 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectNanotoksikolojitr_TR
dc.subjectBakır-çinko alaşım nanopartikülleritr_TR
dc.subjectBEAS- 2B hücrelertr_TR
dc.subjectSitotoksisitetr_TR
dc.subjectGenotoksisitetr_TR
dc.subjectNanotoxicologyen_US
dc.subjectCopper-zinc alloy nanoparticlesen_US
dc.subjectBEAS-2B cellsen_US
dc.subjectCytotoxicityen_US
dc.subjectGenotoxicityen_US
dc.titleBakır-çinko alaşım nanopartiküllerinin in vitro sitotoksik ve genotoksik etkilerinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeAssessment of in vitro cytotoxic and genotoxic effects of copper-zinc alloy nanoparticlesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.tubitakKUAP(F-2012/61)tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360471.pdf7.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons