Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9944
Title: Aşındırma baskıda ozon kullanımı
Other Titles: Ozone utilisation for discharge printing
Authors: Eren, Hüseyin Aksel
Yiğit, İdil Yetişir
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Aşındırma baskı
Ozon
Tekstil terbiyesi
Çevresel etki
Discharge printing
Ozone
Textile finishing
Environmental impact
Issue Date: 15-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yiğit, İ. Y. (2017). Aşındırma baskıda ozon kullanımı. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tekstil endüstrisinde güncel problemlerden biri boyama ve baskı proseslerinin sebep olduğu kirliliktir. Bu sebeple tekstil terbiye işlemlerinde daha ekolojik, etkili ve ekonomik proseslerin geliştirilmesi üzerine yenilikçi çalışmalar yapılmaktadır. Tez çalışmasının amacı ozonlama ile aşındırma baskı yaparak yenilikçi bir yöntem sunmaktır. Çalışma için tasarlanan ozon etkileşim kamarasında üç farklı (% 60-% 40-% 25) nemlendirme oranında, su ve 5 farklı kıvamlaştırıcı (aljinat, etilen glikol, gliserin, keçiboynuzu unu ve metil selüloz) ile hazırlanmış sulu çözeltiler ile nemlendirilmiş boyalı kumaşlar, desenli şablon yardımı ile iki farklı ozon gaz akış oranı ve süresinde (5 l/dk. ve 5 dk. ve 10 l/dk. ve 10 dk.) doğrudan ozon gazı ile işleme tabi tutularak istenen desen bölgesi aşındırılmıştır. Kumaşların renk değerleri, haslık ve mekanik özellikleri, çevresel etkileri araştırılmış, görsel anlamda değerlendirilmesi yapılmıştır. Ölçümler sonucunda elde edilen veriler ozon gazı kullanarak yapılan aşındırma baskının umut verici olduğunu göstermiştir.
One of the most troublesome concern in the textile industry is the pollution brought about by the colouration processes of dyeing and printing. Therefore, the recent studies about the textile finishing are focused on developing more ecologic, effective and economic processes. The aim of this study is to present an innovative method for discharge printing by ozonation. The design pattern of fabrics were ozonated by two different ozone gas flow rate and duration (5 l/min and 5 min-10 l/min. And 10 min) which were moistened with three different moistened ratio (60%-40%-25%) and used water and aqueous solutions prepared with five different thickener (alginate, ethylene glycol, glycerin, locust bean gum and methyl cellulose). Color measurement, fastness, mecanical properties and ecological effect were investigated, the visual evaluation survey was conducted. As a result of the measurements the data obtained showed that the discharge printing using ozone gas was promising.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9944
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
496104.pdf
  Until 2021-01-03
3.54 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons