Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9842
Başlık: Wortschatzerwerb im Unterricht Deutsch als zweite Fremdsprache/Tertiaersprachenunterricht
Diğer Başlıklar: İkinci yabancı dil olarak Almanca öğretiminde sözcük edinimi
Yazarlar: Güler, Gülten
Gürel, İnci Hülya
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Wortschatzerwerb
Deutsch als zweite Fremdsprache
Fremdsprachenunterricht
Tertiärsprachendidaktik
Tertiärsprachenunterricht
Wortschatz
Sözcük edinimi
İkinci yabancı dil öğretimi
Yabanci dil eğitimi
İkinci yabancı dil eğitimi
Sözcük dağarcığı
İkinci yabancı dil olarak Almanca
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gürel, İ. H. (2006). Wortschatzerwerb im Unterricht Deutsch als zweite Fremdsprache/Tertiaersprachenunterricht. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich zum Ziel gesetzt, dass alle EU-Bürger mindestens drei Fremdsprachen lernen. Sie fordern also eine Erziehung der Mehrsprachigkeit und haben ihren schulischen Fremdsprachenunterricht dementsprechend angeordnet, wobei Englisch, auch wie in der Türkei, als Leitsprache anerkannt wird. In der Türkei wird Deutsch in der Regel als zweite Fremdsprache nach Englisch gelehrt bzw. gelernt. Diese Tatsache erfordert die Gestaltung und Durchführung des Deutschunterrichts nach den Prinzipien eines Tertiärsprachenunterrichts. Zu diesem Zweck wird in dieser Arbeit das Wortschatzlehren und –lernen einer Tertiärsprache untersucht und die Besonderheiten der Tertiärsprachendaktik erörtert. Hierzu wird auf die lerntheoretischen Grundlagen eingegangen um die Beschaffenheit des L2-mentalen Lexikons, das Gedächtnis in Bezug auf das Wortschatzlernen und die Klassifikation/die Rolle des Wortschatzerwerbs, der Wortschatzvermittlung darzustellen, um somit Aspekte des Wortschatzlehrens und –lernens zu erläutern und andererseits Überlegungen anzustellen, wie der Wortschatz systematisch und effektiv vermittelt und nicht zuletzt gelernt werden soll. Ferner wird auf die Tertiärdidaktik eingegangen, der Ist-Stand der Tertiärdidaktik in der Türkei geschildert und das Lehrwerk „Hier sind wir!“ auf der Basis der Tertiärsprachendidaktik analysiert.
Avrupa Birliğine üye ülkelerin hedefi, Avrupa vatandaşlarının en az 3 yabancı dil öğrenmesidir. Çok dilli bir eğitim hedefini gerçekleştirmek doğrultusunda okullardaki yabancı dil öğretimini buna göre düzenlenmiştir. Burada aynen Türkiye'de de olduğu gibi İngilizce etkin dil olarak kabul ediliyor. Türkiye'de Almanca öğretimi genelde İngilizceden sonra ikinci yabancı dil olarak öğretilmekte ve öğrenilmektedir. Dolaysıyla almanca derslerinin ikinci yabancı dil öğretim tekniklerine göre oluşturulması ve sunulması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Almancanın ikinci yabancı dil öğretiminde sözcük edinimini ve ikinci yabanci dil eğitimini araştırmaktır. Bunun için öğrenme teorilerini inceleyerek, birinci yabancı dil zihin sözlüğünün oluşumu, sözcük öğreniminde beyinin işleyişi, sözcük dağarcığının sınıflandırması ve yabancı dil öğrenimindeki rolü tespit edilerek, sözcük öğreniminin ve öğretiminin hangi yöntemlerle etkili ve sistemli oluşturulabileceği sunulmuştur. Ek olarak Türkiye'deki ikinci yabancı dil öğretiminin mevcut durumu ve "Hier sind wir!” adlı ders kitabının ikinci yabancı dil öğretimi doğrultusunda incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9842
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
188413.pdf651.76 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons