Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9840
Title: Üç aylıkken BCG aşısı yapılmış çocuklarda human tüberkülin ile bovin tüberkülin yanıtlarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of human tuberculin and bovine tuberculin responses in children who were vaccinated with BCG at the age of three months.
Authors: Gürsucu, Sultan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: BCG aşısı
BCG vaccine
Tüberkülin
Tuberculin
Tüberkülin testi
Tuberculin test
Tüberküloz
Tuberculosis
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürsucu, S. (1992). Üç aylıkken BCG aşısı yapılmış çocuklarda human tüberkülin ile bovin tüberkülin yanıtlarının karşılaştırılması Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma 3: aylıkken BCG ile aşılanmış çocuklarda - PPD.-S (human tüberkülin) ve PPD-B.. (bov in tüberkülin) yanıtlarının endürasyon boyutu,booster fenomeni etkisi, ve BCG skarı ile olan ilişkileri açısından karşılaştırılması ve. BCG aşısının yol açtığı tüberkülin duyarlığının saptanmasında .aralarında fark olup olmad-ığmm araştırılması. amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Bursa il Sağlık Müdürlüğüne bağlı çeşitli sağlık ocaklarında kayıtlı, gününde ve sağlıklı doğmuş doğum kilosu 2500-4500 gr. arasında olan, çocuklar alınmıştır. BCG aşılamasında önce yapılan PPD-S ve PPD-B ile çocukların doğal bir mikobakteri ile immunize olmadıkları gösterilmiştir. Aşılamadan 3 ay sonra yapılan testlerde PPD-S. ve PPD-B yanıtlarının ortalamaları arasında, fark bulunamamıştır\ Aşılamadan 6 ay sonra yapılan testlerde.PPD-S boyutları ortalamasının PPD-B- boyutları ortalamasından.1.4 mm.daha büyük olduğu saptanmıştır.Bu farkın istetiksel anlam taşıdığı belirlenmiştir.Aşılamadan 9 ay sonra test edilen bir grup çocuğun PPD-S ve PPD-B yanıtlarının ortalamaları arsında ise fark bulunamamıştır.Bu sonuçlarla pratik kullanımda PPD-S ve PPD-B arasında önemli bir fark olmayacağı kabul edilmiştir. Yapılan test' sayısının artmasıyla her iki. PPD için de booster fenomeninin etkisinin olduğu ancak PPD-S için, bu etkinin daha.fazla.olduğu bulunmuştur.Bu sonuçlar tüberküloz infeksiyonu.aranması sırasında PPD-S ile yinelenen testlerle "yalancı pozitiflik" olasılığının daha yüksek olacğını düşündürmüştür. PPD yanıtlarının BCG skarı ile olan.ilişkisinin W incelenmesinde PPD tipine göre BCG akarının büyükşüğü arasında herhangi bir farklılık saptanamamıştır. BCG aşısına bağlı oluşan komplikasyonların sayısfe iki. ' . PPD arasında istatiksel karşılaştırma yapmaya yetmeyecek kadar az bulunmuştur. Bu sonuçlar BCG aşılamasının etkinlinin saptanması ve herhangi bir mikobakteri ile karşılaşılıp karşılaşılmadım mm araştırılmasında PPD-S veya PPD-B kullanılması arasında önemli bir fark olmadığını göstermiştir. Ancak aşılı kişilerde karşılaşılan tüberkülin . duyarlığının aşıya mı yoksa bir mikobakteri infeksiyo'nuna mı bağlı olduğunun anlaşılamadığı durumlarda human tüberkülin ve BCG suşu için daha spesifik olan BCG tübekülin ile ikili test yapılmasının daha yararlı olacağı düşünülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9840
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022553.pdf
  Until 2099-12-31
4.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons