Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9777
Title: Kolloid yapıdaki asfalten süspansiyonlarında dinamik çekirdek polarizasyonu ve EPR spektrumu
Other Titles: Dynamic core polarization and EPR spectrum in colloid asphaltten suspensions
Authors: Yalçıner, Aytaç
Güzelgöz, Mustafa Metin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Asfalten
Asphaltane
Spektrum
Spectrum
Kolloid
Colloid
Issue Date: 27-Dec-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güzelgöz, M. M. (1995). Kolloid yapıdaki asfalten süspansiyonlarında dinamik çekirdek polarizasyonu ve EPR spektrumu. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bazı kolloidal asfalten süspansiyonlarını incelemek için zayıf manyetik alanda Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) ve Overhauser Etkisi (OE) tipi Dinamik Nükleer Polarizasyon (DNP) kullanıldı. Bu yöntemde, difiizyona uğrayan çözgen moleküllerindeki çekirdek spinleri ile asfalten misellerinde bulunan çiftlenmemiş elektron spinleri manyetik olarak etkileşirler. Asfaltenler, 60 ve 183 penetrasyon dereceli asfalt çimentolarının benzende çözündürülüp petrol eterinde çökertilmesiyle elde edildi. Bu yöntemle elde edilen asfalten oranları sırasıyla %30 ve %10’dur. Süspansiyon ortamı olarak klorbenzen, benzen, toluen, nitrobenzen, piridin, tetralin, kinolin ve ayrıca oranları % 80 ile % 20 arasında değişen klorbenzen-piridin karışımları kullanıldı. Örneklerin başlıca DNP parametreleri ölçüldü ve sonuçlar tartışıldı.
Nuclear Magnetic Resonance (NMR) and Dynamic Nuclear Polarization (DNP) of the Overhauser Effect (OE) type in weak magnetic field have been used to study some colloidal asphaltene suspensions. In this method, diffusing nuclear spins in the solvent interact with unpaired electron spins in the asphaltene micells. The asphaltenes were extracted from the two types of asphalt cements with penetration gıades 60 and 183. The asphalt cements were extracted from crude petroleum of Libyan origin. They were solved in benzene and precipitated in the petroleum ether. The percentages of asphaltenes thus obtained were % 30 and % 10. Chlorobenzene, benzen, toluen, nitrobenzene pyridin,tetralin and^ıinolin were used as the suspending fluid medium. The EPR spectra and the DNP parameters vvertfr obtained and the results discussed and interperted. In other way, for the mixed media chlorobenzene and pyridin in the ranges between % 80 and % 20 percentages were used. Chlorobenzene can more effectively disperse and sus-pend asphaltene than pyridin. DNP parameters of the so called suspended fluid media were obtained and effects of the solvents were determined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9777
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045277.pdf
  Until 2099-12-31
4.66 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons