Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9762
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBilik, Metin-
dc.date.accessioned2020-03-03T10:58:03Z-
dc.date.available2020-03-03T10:58:03Z-
dc.date.issued1990-
dc.identifier.citationBilik, M. (1990). Akut idiopatik trombositopenik purpurada kısa süreli yüksek doz intravenöz metilprednisolon tedavisinin yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9762-
dc.description.abstractAkut ITP'de klasik oral prednisolon ve kısa süreli yüksek doz intravenöz metil prednisolon tedavilerinin, trombositopeninin düzelme süresi ve kronikleşme oranına etkisini incelemek amacı ile yapılan bu prospektif çalış mada 33 olgu incelendi, Grup I:deki 16 olguya oral predni- solon verilirken. Grup II : deki 17 olguya kısa süreli yük sek doz intravenöz metil prednisolon tedavisi uygulandı. Gruplar birbiri ile karşılaştırıldığında; Grup II 'deki ol gularda tedavinin 2-, 3- vs öğünlerinde ortalama trombosit sayısında anlamlı bir artış olduğu (P<0.05), aylık iziem- lerde ortalama trombosit ' sayısının Grup I deki olgulara göre daha yüksek seyrettiği ve 4,6, ve 10, aylarda bu far kın belirgin olduğu (P<(0,05) görüldü. Tedavinin 3, günü trombosit sayısı 50x10 9/L nin üzerindeki olgu sayısı ve 4.günü 100x10. 9/L nin üzerindeki olgu sayısı yüksek doz intravenöz metil prednisoion alan grupta anlamlı olarak daha fazlaydı (P<0.05), Her iki gruptaki olguların kro nikleşme oranları arasındaki- fark önemsizdi (P>0,05),tr_TR
dc.format.extent60 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMetilprednizolontr_TR
dc.subjectPurpura-thrombocytopenic-idiopathicen_US
dc.subjectMethylprednisoloneen_US
dc.subjectPurpura-trombositopenik-idyopatiktr_TR
dc.titleAkut idiopatik trombositopenik purpurada kısa süreli yüksek doz intravenöz metilprednisolon tedavisinin yeritr_TR
dc.title.alternativeThe role of short-term high-dose intravenous methylprednisolone therapy in acute idiopathic thrombocytopenic purpuraen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010431.pdf
  Until 2099-12-31
2.51 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons