Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9708
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBahadır, Yahya-
dc.date.accessioned2020-03-03T07:12:43Z-
dc.date.available2020-03-03T07:12:43Z-
dc.date.issued1990-
dc.identifier.citationBahadır, Y. (1990). Gastrointestinal sistem bulguları olan henoch-schönlein vaskülitli olgularda kortikosteroid tedavisinin yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9708-
dc.description.abstractKortikosteroidlerin G.Î.S bulguları olan H,S. vaskülitij oiguiardaki etkisini inceleaek amacı ile yapılan prospektif ve plasebo kontrolle bu çalışmada 40 olgu incelendi. Grup l'deki 20 olguya kortikcsteroid verilirken Grup Il'deki 20 olguya plasebo verildi. Gruplar birbiri ile karşılaştırıl dığında-, Grup I ve Grup Il'deki olguların karın ağrısı, bulan tı ve kusma. aelenaç gaitada gizli kan pozitifliği gibi G.İ.S, bulgularının seyrinin farklılık gösterısediği bulundu. Ayrıca gruplar arasında deri döküntüleri ve renal bulguların seyri açısından da farklılık bulunmadı. Ancak ağrılı artrit bulguları ve lokalize yumuşak doku ödemleri Grup I 'de anlasaiı olarak daha kısa sürede geriledi (p^O.05). Gruplar arasında nüks oranları ve nüks gösteren klinik bulgular yönünden farklılık bulunamadı» Nükslerin, renal bulguları olan olgularda anlamlı olarak daha fazla görüldüğü saptandı.tr_TR
dc.format.extent57 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAdrenal korteks hormonlarıtr_TR
dc.subjectAdrenal cortex hormonesen_US
dc.subjectGastrointestinal sistemtr_TR
dc.subjectGastrointestinal systemen_US
dc.subjectPurpura-Schoenlein-Henochtr_TR
dc.titleGastrointestinal sistem bulguları olan henoch-schönlein vaskülitli olgularda kortikosteroid tedavisinin yeritr_TR
dc.title.alternativeThe place of corticosteroid therapy in patients with henoch-schönlein vasculitis with gastrointestinal system findingsen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
013483.pdf
  Until 2099-12-31
2.8 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons