Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9666
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTuncel, Ercan-
dc.contributor.authorSadıkoğlu, M. Yurtkuran-
dc.date.accessioned2020-03-03T05:36:38Z-
dc.date.available2020-03-03T05:36:38Z-
dc.date.issued1989-
dc.identifier.citationSadıkoğlu, M.Y. (1989). Toraks kitlelerinde BT ve US eşliğinde ince iğne aspirasyon ve kesici iğne biyopsisi: Görüntüleme tekniği ve biyopsi yöntemlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9666-
dc.description.abstractPerkütan transtorasik iğne biyopsisi iyi bilinen ve toraksın kitle lezyonlannda uygulanan bir yöntemdir. Fluoroskopi önderliğinde eskiden beri başarıyla uygulanan bu yöntemde kullanılan iğneler kesici ve aspirasyon iğnesi olmak üzere iki çeşittir. Fluoroskopi eşliğinde yapılan PTİB lerde komplikasyonları nedeniyle kesici iğneler tercih edilmemiş genellikle aspirasyon iğneleri kullanılmıştır. BT ve US nin PTİB kılavuz yöntem olarak kullanılmaya başlanması ile eskiden fluoroskopide görülemeyen bazı küçük lezyonlardan, biyopsi yapılabilmiş ve seçilmiş olgularda kesici iğneler komplikasyon çıkmadan kullanılabilmiştir. Çalışmamızda toraks kitle lezyonlannda PTIB nin gerekliliğini gözönüne alarak yöntemi US ve BT eşliğinde uygulamayı, kliniğimizdeki doğru tanı ve komplikasyon oranlarını bulmayı amaçladık. Sonuçları literatür verileri ışığında tartıştık. Çalışmamız 16-81 yaş arasındaki üçü kadın 30 u erkek 34 hastayı kapsamaktadır. Ondokuz hastaya US, 15 hastaya BT eşliğinde PTIB yaptık. BT de yalnız aspirasyon biyopsisi yaptık. US deki 19 hastanın üçünde aspirasyon biyopsisi, 16 sında aspirasyon ve kesici iğne biyopsilerinin herikisini de uyguladık. BT önderliğinde yaptığımız aspirasyon biyopsisinin doğru tanı oranı % 86.7 dır. Olguların % 26.6 (4/15) sında pnömotoraks, %6.6 (1/15) sında hemoptizi oldu. US önderliğinde yaptığımız kesici iğne biyopsisinin doğru tanı oranı % 88.2, aspirasyon biyopsisinin ki % 78.9 dir. US de girişim yaptığımız lezyonlan malign ve benign olarak ayırdığımızda kesici iğne biyopsisinin doğruluk oranı malign lezyonlarda % 86.6, benign lezyonlarda % 100 dür. Aspirasyon biyopsisinin doğru tanı oranı malign lezyonlarda % 82.3, benign lezyonlarda % 50 dir. Sonuçların incelenmesinde kesici iğnelerdeki doğru tanı oranının özellikle benign lezyonlarda, aspirasyondan daha yüksek olduğu saptanmıştır. US eşliğindeki kesici iğne ve aspirasyon biyopsilerimizin hiçbirisinde komplikasyon olmadı. Çalışmamızın sonuçları literatür bilgileri ile uyumludur. Buna dayanarak toraks kitle lezyonlarındaki PTİB uygulanırken aşağıdaki algoritmin izlenmesinin doğru tanı oranını yükselttiği, komplikasyon oranını azalttığı kanısındayız. 1. Toraks duvarında veya duvara bitişik tüm lezyonlarda görüntülenebilirse US eşliğinde girişim yapılmalıdır. 2. US eşliğinde girişim yapılacak olgularda lezyon, iki cm den büyükse kesici iğne, küçükse aspirasyon iğnesi kullanılmalıdır.tr_TR
dc.format.extent64 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBiyopsi-iğnetr_TR
dc.subjectGöğüstr_TR
dc.subjectTomografi-x ışınlı-bilgisayarlıtr_TR
dc.subjectUltrasonografitr_TR
dc.subjectBiopsy-needleen_US
dc.subjectThoraxen_US
dc.subjectTomography-x ray-computeden_US
dc.subjectUltrasonographyen_US
dc.titleToraks kitlelerinde BT ve US eşliğinde ince iğne aspirasyon ve kesici iğne biyopsisi: Görüntüleme tekniği ve biyopsi yöntemlerinin karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeFine needle aspiration and cutting needle biopsy in thorax masses with CT and US: comparison of imaging technique and biopsy methodsen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007526.pdf
  Until 2099-12-31
3.82 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons