Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9640
Title: Mevsimsel atak döneminde atak bulgularının astım kontrol testi ile belirlenmesi ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
Other Titles: Determining attack findings with asthma control test on seasonal asthma and evaluation the effecting factors
Authors: Sapan, Nihat
Demirbaş, Başak Ceylan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Astım kontrol testi
Çocuklar için astım kontrol testi
Çocukluk çağı astım tedavisi
Mevsimsel astım
Astım atağı
Asthma control test
Asthma control test for children
Childhood asthma treatment
Seasonal asthma
Asthma attack
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirbaş, B. C. (2017). Mevsimsel atak döneminde atak bulgularının astım kontrol testi ile belirlenmesi ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Astım çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalığıdır. Mevsimsel değişikliklere bağlı olarak hastaların atak geçirme oranları ve hastalığın kontrol altında olma durumu değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada astım tanılı 6-18 yaş grubundaki olguların yaş gruplarına uygun astım kontrol testi ile değerlendirilmesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim Dalı Çocuk Alerji Polikliniği tarafından takip edilen 6-18 yaş arasında astım tanılı 207 olgu alındı. 6-11 yaş grubunda Çocukluk Çağı Astım Kontrol Testi (Ç-AKT) ve 12-18 yaş grubunda Astım Kontrol Testi (AKT) ile değerlendirildiler ve bütün olgular Astımlı Hasta Değerlendirme Anketini cevapladılar. Astımlı 6-11 yaş grubundaki olgular Ç-AKT sonucuna göre 27-20 puan arasında kontrol altında, 19 puan altında ise kontrol altında değil olarak sınıflandırıldı. Olguların %47,6'sının (n=49) kontrol altında, %52,4'ünün (n=54) kontrol altında olmadığı görüldü. Astımlı 12-18 yaş arasındaki olgular AKT sonucuna göre; 25-20 puan arasında kontrol altında, 19-16 puan arasında kısmi kontrollü ve 15 puan ve altı kontrolsüz olarak sınıflandırıldı. Olguların %58,6'sının (n=61) kontrol altında, %26,9'unun (n=28) kısmi kontrollü ve %14,5'inin kontrolsüz olduğu bulundu. Olguların aylara göre polikliniğe başvuru sırasında atakta olma oranları değerlendirildiğinde Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında polikliniğe başvuran olguların atak ile başvurma sıklığı tüm hastalar arasında değerlendirildiğinde sırasıyla %0,5 (n=1), %4,3 (n=9), %3,4 (n=7) ve %5,3'dir (n=11). Eylül ayı ile kıyaslandığında diğer aylarda atak bulguları ile polikliniğe başvurma oranı artmıştır. Sonuç olarak astım mevsimsel olarak ataklarla giden bir hastalıktır. Atakları önlemek için astımın kontrol altında olması, düzenli takibinin yapılması önemlidir. Takiplerde hastaların değerlendirilmesinde hekimlere ve ailelere yardımcı olacak pratik araçlardan biri de astım kontrol testidir
Asthma is most common chronical disease in childhood. Risk of acute asthma attack and the disease control shows variability according to seasonal changes. This study aimed to evaluate asthmatic cases between 6-18 ages with asthma control test and determine the effecting factors. Study has enrolled 207 asthmatic children between 6-18 ages that followed by Uludag University, Faculty of Medicine, Pediatric Allergy Department, Pediatric Allergy Clinic. Children in 6-11 age group evaluated with Childhood Asthma Control Test (C - ACT) and children in 12-18 age group evaluted with Asthma Control Test (ACT) and all cases answered Asthmatic Patient Assessment Questionnaire. According to C-ACT, asthmatic cases between 6-11 age group classified as well controlled if results were between 27-20, classified as uncontrolled if results were below 19. Results showed that 47,6% of cases (n=49) were well controlled whereas 52,4% of cases (n=54) were uncontrolled. According to ACT, asthmatic cases between 12-18 age group classified as well controlled if results were between 25-20, classified as not well controlled if results were between 19-16 and classified as very poorly controlled if result were below 15. Results showed that 58,6% of cases (n=61) were well controlled, 26,9% of cases (n=28) were not well controlled and 14,5% of cases were very poorly controlled. When it was assessed that Cases have an attack rate during applying hospital according to months, rates were 0,5% (n=1), 4,3% (n=9), 3,4% (n=7) and 5,3% (n=11) in all patients for September, October, November and December respectively. Have an attack during applying hospital rate was increased in other months compared to September. In conclusion, asthma is a disease with attacks seasonally. Controlling asthma and regular follow up is important for prevent attacks. Asthma Control Test is one of practical tool that helps doctors and parents for patient assesment .
URI: http://hdl.handle.net/11452/9640
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
453946.pdf3.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons