Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9477
Title: Değişik yaş gruplarındaki ergenlerin kimlik gelişimi sırasında okula-iş yaşantısına ve boş zamanlarını değerlendirmeye ilişkin görüşlerindeki farklılıklar
Other Titles: Differences in the views of adolescents of different age groups regarding school-work life and leisure time during identity development
Authors: Çelen, Nermin
Kartal, Tülay
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı.
Keywords: Boş zamanları değerlendirme
Adolescents
Leisure activities
Ergenler
İş hayatı
Puberty
Ergenlik
Kimlik gelişimi
Identity development
Meslek seçimi
Vocational choice
Okul hayatı
School life
Work life
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kartal, T. (1999). Değişik yaş gruplarındaki ergenlerin kimlik gelişimi sırasında okula-iş yaşantısına ve boş zamanlarını değerlendirmeye ilişkin görüşlerindeki farklılıklar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, değişik yaş gruplarındaki ergenlerin kimlik gelişimi sırasında; okula, is yaşantısına (iş, meslek seçimi) ve boş zamanlarım değerlendirmeye ilişkin görüşlerinde yaş, cinsiyet ve okul türüne bağlı farklılıklar olup olmadığını saptamak amacı ile yapılmıştır. Araştırma; 1997-1998 öğretim yılında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özel Tun Siper Lisesi, Fatih Lisesi, Tophane Endüstri Meslek Lisesi ve Bursa Ticaret Lisesi öğrencilerinden tesadüfi örneklem yöntemi ile lise hazırlık veya lise 1 düzeyindeki ergenler ile lise son sınıf düzeyinde olan 80 kız, 80 erkek toplam 160 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmada Groningen Kimlik Gelişimi ölçeği (GDDS) kullanılmıştır. Kimlik ststülerinin ortalama değerlerle belirlenmesi için hazırlanan tablo kullanılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olduğu düşünülerek çoklu grup karşılaştırmalarında tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Student-Newman-Keuls çoklu karşılaştırma testi, 2'li karşılaştırmalarda t Testi uygulanmıştır. Sonuçlar tablo halinde gösterilmiştir. İncelenen durumlarda görülen ortalama puan farklarının anlamlı olup olmadığına ilişkin kararlarda.05 güven düzeyi esas alınmıştır. Değişik yaş gruplarındaki ergenlerin kimlik gelişimi sırasında, okula-iş yaşantısına (iş, meslek seçimi) ve boş zamanlarını değerlendirmeye ilişkin görüşlerinde yaş, cinsiyet ve okul türüne bağlı farklılıklar olup olmadığını saptamak amacı ile yapılmış olan bu araştırmaya ilişkin elde edilen başlıca bulgular şu şekilde sıralanabilir: 83 1. Farklı yaş gruplarındaki ergenlerin (14-16 ve 17-19) okul-iş yaşantısı-boş zamanlarını değerlendirme alanında kimlik statülerini kazanmalarında kız ergenlerin araştırma puanlarında anlamlı fark yoktur. 2. Farklı yaş gruplarındaki ergenlerin (14-16 ve 17-19) okul-iş yaşantısı-boş zamanlarını değerlendirme alamnda kimlik statülerini kazanmalarında erkek ergenlerin araştırma puanlarında anlamlı fark yoktur. 3. Farklı yaş gruplarındaki (14-16 ve 17-19) ergenlerin okul-iş yaşantısı-boş zamanlarını değerlendirme alamnda kimlik statülerim kazanmalarında kız ergenlerin karar puanlarında farklılık yoktur. 4. Farklı yaş gruplarındaki (14-16 ve 17-19) ergenlerin okul-iş yaşantısı-boş zamanlarını değerlendirme alamnda kimlik statülerini kazanmalarında erkek ergenlerin karar puanlarında Ticaret Lisesindeki (14-16) yaş grubu lehinde anlamlı fark bulunmuştur. 5. (14-16) yaş grubunda, aynı okula devam eden erkek ve kız ergenlerin, okul- iş yaşantısı-boş zamanlarını değerlendirme alamnda kimlik statülerini kazanmalarında araştırmada anlamlı fark bulunmamıştır. 6. (14-16) yaş grubunda, aym okula devam eden erkek ve kız ergenlerin, okul- iş yaşantısı-boş zamanlarını değerlendirme alamnda kimlik statülerini kazanmalarında karar puanlan arasında Ticaret Lisesindeki erkek öğrencilerin lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. 7. (17-19) yaş grubunda, aynı okula devam eden erkek ve kız ergenlerin, okul- iş yaşantısı ve boş zamanlarını değerlendirme alamnda kimlik statülerim kazanmalarında araştırma puanlan arasında anlamlı fark yoktur. 84 8. (17-19) yaş grubunda, aynı okula devam eden erkek ve kız ergenlerin, okul- iş yaşantısı ve boş zamanlarını değerlendirme alanında kimlik statülerini kazanmalarında karar puanlan arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 9. (14-16) yaş grubundaki farklı okula devam eden kız ergenlerin, okul-iş yaşantısı ve boş zamanlarını değerlendirme alanında kimlik statülerini kazanmalarında araştırmada anlamlı fark bulunmamıştır. 10. (14-16) yaş grubunda farklı okula devam eden erkek ergenlerin, okul-iş yaşantısı ve boş zamanlarını değerlendirme alanında kimlik statülerini kazanmalarında araştırmada anlamlı fark bulunmamıştır. 11. (14-16) yaş grubundaki farklı okula devam eden kız ergenlerin, okul-iş yaşantısı-boş zamanlarını değerlendirme alanında kimlik statülerini kazanmalarında kararlılıkta anlamlı fark bulunmamıştır. 12. (14-16) yaş grubunda farklı okula devam eden erkek ergenlerin, okul-iş yaşantısı ve boş zamanlarını değerlendirme alanında kimlik statülerini kazanmalarında kararlılıkta anlamlı bir fark bulunmamıştır. 13. (17-19) yaş grubunda farklı okula devam eden kız ergenlerin, okul-iş yaşantısı ve boş zamanlarım değerlendirme alanında kimlik statülerini kazanmalarında araştırmada anlamlı fark bulunmamıştır. 14. (17-19) yaş grubunda farklı okula devam eden erkek ergenlerin, okul-iş yaşantısı-boş zamanlarını değerlendirme alanında kimlik statülerini kazanmalarında araştırmada anlamlı fark bulunmamıştır. 15. (17-19) yaş grubunda farklı okula devam eden kız ergenlerin, okul-iş yaşantısı ve boş zamanlarını değerlendirme alanında kimlik statülerini kazanmalarında kararlılıkta Özel Tunç Siper Lisesi ve Tophane Endüstri 85 Meslek Lisesi arasında Özel Tunç Siper Lisesi lehine anlamlı fark bulunmuştur. 16. (17-19) yaş grubunda farklı okula devam eden erkek ergenlerin, okul-iş yaşantısı-boş zamanlarını değerlendirme alamnda kimlik statülerini kazanmalarında kararlılıkta anlamlı fark bulunmamıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9477
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
087256.pdf4.28 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons