Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1717
Issue DateTitleAuthor(s)
2020SGLT-2 inhibitörü ve/veya GLP-1 analogu kullanan diyabetes mellitus tanılı hastalarda kardiyovasküler olay gelişim oranlarının retrospektif olarak değerlendirilmesiCander, Soner; Gültaş, Bahriye; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2019Erken yaş meme kanserli hastalarda CHEK2 genindeki genetik varyasyonların değerlendirilmesiGökgöz, Mustafa Şehsuvar; Aksoy, Fuat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
2019Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde morfolojik prognostik faktörlerin retrospektif değerlendirilmesiAkyıldız, Elif Ülker; Hasdemir, Seçil; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı.
202224-37. gebelik haftaları arasında erken doğum tehdidi tanısıyla takip edilen gebelere uygulanan tedavi protokollerinin kıyaslanmasıDemir, Bilge Çetinkaya; Şenol, Sevgi; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2021Nakil öncesi kardiyovasküler hastalık varlığının böbrek nakli sonrası greft ve hasta sağkalım sonuçları üzerine etkisinin retrospektif analiziErsoy, Alparslan; Küçükelyas, Hatice Demirci; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2021Hekimlerin ruhsal bozukluğu olan hastalara yönelik damgalamalarının değerlendirilmesiAkkaya, Cengiz; Akkaya, Özlem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2020Osteogenezis imperfekta tanılı hastaların genotip ve fenotip korelasyonuSağ, Şebnem Özemri; Temel, Şehime Gülsün; Aliyeva, Lamiya; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı.
2021Diyabetik anne bebeklerinde kord kanı ferritin düzeyleri ve erken demir eksikliği anemisi gelişmesi arasındaki ilişkinin araştırılmasıÖzkan, Hilal; Muştucu, Zeynep; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2020Allojeneik kemik iliği nakil hastalarında post-transplant dönemde hemorajik sistit vakalarının dağılımı ve tedavi şeklinin retrospektif değerlendirilmesiÖzkocaman, Vildan; Anaç, İsmail; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2020Berber ve kuaförlerde astım semptom prevalansı ve işle ilişkisiAkış, Nalan; Sirmen, Ayşegül Aydın; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
2020Agresif posterior prematüre retinopatisi tedavisinin uzun dönem anatomik ve fonksiyonel sonuçlarıYıldız, Meral; Çalışkan, Tuba; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
2021Çocuk hematoloji kliniği ve polikliniğinde tedavi gören hastaların katater komplikasyonlarının retrospektif incelenmesiEvim, Melike Sezgin; Yörük, Gülce; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2021Depresyon tanılı ergenlerde duygu tanıma ve düzenleme işlevleriEray, Şafak; Aytaç, Ece; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2021Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin hasta güvenliği kültürüne ilişkin bilgileri, tutumları ve hasta güvenliği kültürünün oluşması üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesiAlper, Züleyha; Karacif, Fatih; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı.
-Uzun dönem penetran keratoplasti sonuçlarımızAkova, Berna; Rigan, Mustafa; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
2021Alt üriner sistem disfonksiyonu olan olgularda botulinum-a toksini enjeksiyonu tedavisine yanıt düzeyinin araştırılmasıKılıç, Nizamettin; Sağlam, Sencer; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.
2021Uludağ Ünı̇versı̇tesı̇ Tıp Fakültesı̇’ndekı̇ ası̇stan doktorların fakoemülsı̇fı̇kasyon cerrahı̇sı̇ öğrenı̇m eğrı̇lerı̇nı̇n retrospektı̇f olarak değerlendı̇rı̇lmesı̇Özmen, Ahmet Tuncer; Güllülü, Zeynep Zahide; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
2020Subglottik uzanımı olan ileri evre larenks kanserlerinde metastatik paratrakeal lenf nodu sıklığı ve prognostik önemiCoşkun, Hamdi Hakan; Kaya, Himi Cem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
2020Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde parapnömonik efüzyon tanısıyla yatarak tedavi görmüş olan hastaların incelenmesi: On yıllık retrospektif değerlendirmeHacımustafaoğlu, Mustafa Kemal; Kurt, Nuray; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2021Acil servise senkop ile başvuran hastalarda kranial görüntülemenin retrospektif incelenmesiAslan, Şahin; Omar, Issa Malongo; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1717