Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9316
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSekendiz, Orhan Aydın-
dc.contributor.authorVarlı, Sakin Vural-
dc.date.accessioned2020-02-26T07:21:12Z-
dc.date.available2020-02-26T07:21:12Z-
dc.date.issued1998-07-29-
dc.identifier.citationVarlı, S. V. (1998). Balıkesir geniş yapraklı ormanlarında zarar yapan Polydrusus germ. (Coleoptera, curculionidae) türleri üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9316-
dc.description.abstractBalıkesir yöresinde 1994-1997 yılları arasında yapılan bu çalışmada, geniş yapraklı orman ağaçlarında yaşayan Polydrusus genusuna bağlı türler üzerinde çalışılmıştır. 1. Elde edilen türlerin teşhisleri British Museum Natural History, Entomoloji Seksiyonunda tarafımızdan yapılmıştır. Teşhislerin doğruluğu Coleoptera bölümü uzmanları tarafından onaylanmıştır. 2. Eksik olan kaynaklar, müze kütüphanesinden sağlanmıştır. Böylece bu genusla ilgili literatür taranmıştır. 3. Teşhis edilen türler; çalışma dönemi boyunca, Balıkesir ve ilçelerinde, Polydrusus genusuna ait 4 altcinse bağlı toplam 1 0 tür bulunmuştur Bunlar: - Conocetus Desbrochers, 1875 altcinsine bağlı; Polydrusus gracilicornis Kiesenwetter, 1864. Polydrusus quadraticollis Desbrochers, 1902. Polydrusus marcidus Kiesenwetter, 1864. - Eustolus Thomson, 1859 altcinsine bağlı; Polydrusus ponticus Heyden and Faust, 1888. Polydrusus inustus Germar, 1824. Polydrusus astutus Gyllenhal, 1834. Polydrusus sparsus Gyllenhal, 1834. - Tylodrusus Sterlin, 1884 altcinsine bağlı; Polydrusus bellus Kraatz, 1859. - Eudipnus Thomson, 1865 altcinsine bağlı; Polydrusus mollis (Strocm, 1768) Polydrusus cocctferae Kiesenwetter, 1864'dir. 4. Polydrusus türleri genellikle nemli yerlerde yaşamaktadırlar.Larva döneminde; arız oldukları bitkilerin köklerinde, ergin döneminde ise yapraklarında zararlı olmaktadırlar. Bu zararlar yoğun oldukları hallerde önem kazanmaktadır. Olgunlaşma yiyimi yapan bireylerin yapraklardaki zararları özellikle fidanlıklar için önemli kabul edilmelidir. 5. Çalışmalarımız sırasında Polydrusus genusuna ait örnekler ormanlık alanlardaki yapraklı ağaçlardan toplanmıştır. - Bulunan tüm türler, Balıkesir bölgesi için yeni kayıttır. - Marmara bölgesinde yapılan çalışmalarda P. astutus'a, İstanbul ve Bilecik dışındaki yerlerde rastlanmadığı anlaşılmaktadır. - P. inustus Germ, ve P. sparsus Gyll. türleri ise Marmara Bölgesinde ilk defa bu çalışma ile ortaya konmuştur. 6. Bilindiği gibi Polydrusus tür ve alt türlerinin teşhisinde cinsel organların morfolojik yapısının büyük önemi vardır. British Museum (Natural History), Entomoloji Seksiyonunda türlerimizin cinsel organ preparatlarının bulunmadıklarını gördük. Bu nedenle, elde edilen 10 türden 8'inin; P. ponticus Faus., P. inustus Germ., P. astutus Gyll., P. sparsus Gyll.., P. gracilicornis Kiesen., P. quadraticollis Desbr., P. mollis Strom.,. P. cocciferae Kicsen..'nın cinsel organ preparatlarını yaparak farklılıkları ortaya konulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the species belonging to the genus Polydrusus which inhabit in the broad leafed- forest in Balıkesir region were studied between 1994-1997. 1. The species were identified by the author in Entomology Department at the Natural History Museum, England. The identifications of species were also approved by the specialists in the same department. 2. Missing papers on the subject were obtained from the museum library, so the literatures concerning Polydrusus were completed. 3. As a result of this study, 10 species belonging to four subgenera of Polydrusus were identified. These species are: - Conocetus Desbrochers, 1875 consists of; Polydrusus gracilicornis Kiesenwetter, 1864. Polydrusus quadraticollis Desbrochers, 1902. Polydrusus marcidus Kiesenwetter, 1864. - Eustolus Thomson, 1859 consists of; Polydrusus ponticus Hcydcn and Faust, 1888. Polydrusus inustus Germar, 1824. Polydrusus astutus Gyllenhal, 1834. Polydrusus sparsus Gyllenhal, 1834. - Tylodrusus Sterlin, 1884 consists of; Polydrusus bellus Kraatz, 1859. - Eudipnus Thomson, 1865 consists of; Polydrusus mollis (Stroem, 1768) Polydrusus cocciferae Kiesenwetter, 1864' 4. Species of Polydrusus generally live in humid areas. They are pest on the root of associated plants at larval stage; but they are pest on the leaves at adult stage. -The damage made is especially important when they are abundant. It should be considered that the damage made by the individuals feeding during maturity is particularly important. 5. Species belonging to the genus Polydrusus were collected from lcafcd-forcst.IV - All species found are new records for Balıkesir region. --It is understood from the studies carried out for Marmara region that P. astutus does not occur in Marmara region except İstanbul and Bilecik. -Presence of P, inustus and P. sparsus in Marmara region was revealed for the first time in this study. 6. Acdcagus is known to be very important in identification of species and subspecies of Polydrusus. -Since the slides of aedagus of the species have not been found in the collection of Entomology Department at the Natural History Museum, therefore, acdagus of 8 spccies out of 10 (P. ponticus, P. inustus, P. astutus, P. sparsus, P. gracilicornis, P. quadraticollis, P. mollis, P. cocciferae) were removed and compared.en_US
dc.description.sponsorshipBAÜ Araştırma Fonutr_TR
dc.format.extentIX, 72 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBalıkesirtr_TR
dc.subjectCurculionidaetr_TR
dc.subjectKın kanatlılartr_TR
dc.subjectOrman böcekleritr_TR
dc.subjectOrmanlartr_TR
dc.subjectPolidrusustr_TR
dc.subjectTaksonomitr_TR
dc.subjectZararlı böceklertr_TR
dc.subjectBeetlesen_US
dc.subjectForest insectsen_US
dc.subjectForestsen_US
dc.subjectPolydrussusen_US
dc.subjectTaxonomyen_US
dc.subjectInsect pestsen_US
dc.titleBalıkesir geniş yapraklı ormanlarında zarar yapan Polydrusus germ. (Coleoptera, curculionidae) türleri üzerinde araştırmalartr_TR
dc.title.alternativePolydrusus germ, which causes damage in the broad-leaved forests of Balıkesir. Research on species (Coleoptera, curculionidae)en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079008.pdf19.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons