Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9315
Title: Bursa bölgesinde tesis edilecek çim alanları için tohum karışımları, ekim oranları ve azotlu gübre uygulaması üzerinde araştırmalar
Other Titles: Researches on seed mixtures, sowing rates and nitrogen fertilizer application for grass areas to be established in Bursa region
Authors: Açıkgöz, Esvet
Oral, Necdet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Çim bitkileri
Çeşit karışımları
Karışımlar
Azotlu gübreleme
Ekim oranı
Renk
Çim kalitesi
Turfgrass
Cultivar blends
Mixtures
N fertilization
Seeding rate
Colour
Quality ratings
Issue Date: 30-Jun-1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oral, N. (1998). Bursa bölgesinde tesis edilecek çim alanları için tohum karışımları, ekim oranları ve azotlu gübre uygulaması üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa'da sulama şartları altında kurulan 3 yıllık bu çalışmada, 1) farklı çeşit karışımlarının çim kalitesine etkileri, 2) değişik çim türleri karışımlarının çim performansları, 3) azot uygulama zamanlarının çim karışımında büyüme ve çim kalitesine etkileri ve 4) ekim oranının çim alan tesisi ve kalite özelliklerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla 4 farklı tarla denemesi kurulmuş ve çalışmalar 1994-1996 yılları arasında sürdürülmüştür. Kamışsı yumak haricinde tüm çeşitlerde, çeşit karışımlarının avantajları görülmüştür. Ancak bu uygulama özellikle çayır salkımotunda değerli ve etkili bulunmuştur. Karışımların renk ve kalite özellikleri, çoğu kez yalın çeşitlerden daha üstün belirlenmiştir. İçerisinde İngiliz çimi veya kamışsı yumak bulunan karışımların tesis olma döneminde kaplama hızları ile tüm mevsimlerde renk ve kalite değerleri yüksek bulunmuştur. Buna karşılık kırmızı yumak, sülüklü tavusotu ve narin tavusotu karışımları daha kısa boylu ve sık bir çim Örtüsü oluşturmuşlardır. Bu karışımlar ilkbahar, yaz ve erken sonbahar dönemlerinde yüksek kalite değerleri vermişlerdir. N dozları ve uygulama zamanları ile renk, çim kalitesi, yeşil ot verimi ve sürgün sıklığının ilişkili olduğu belirlenmiştir. Aylık 5 g/m2 veya iki ayda bir 1 0 g/m2 N uygulamalarından, 1 5 veya 30 g/m2 ilkbahar ve sonbahar N uygulamalarından daha uniform bir renk ve çim kalitesi ile daha az yeşil ot verimi alınmıştır. Araştırmalarımız, 10 ile 100 g/m2 arasında değişen ekim oranlarının tesis sırasında kaplama hızını önemli ölçüde etkilediğini göstermiştir. Yüksek ekim oranları, özellikle ilk aşamalarda daha sık bir bitki örtüsü oluşturmuştur. Bununla beraber, ekimden 3 ay sonra ekim oranları yönünden bir farklılık bulunamamıştır.
A 3-year field study was conducted to determine 1) the effect of blending cultivars on the turf quality, 2) the performances of mixtures of different turfgrass species, 3) the influence of nitrogen application timing on the growth and quality of turfgrass mixture, and 4) the effect of seeding rate on the syand and quality characteristics of a turf mixture, under irrigated conditions of Bursa. For these purposes four different field experiments were established in 1 994 and continued until 1 996. The blending of cultivars was frequently advantageous in the species tested, with the exception of tall fescue. But it was particularly valuable and effective practice in Kentucky bluegrass. Colour and quality characteristics of the blends were higher than those of the cultivars in most cases. The mixtures consisted of high percentage of perennial ryegrass or tall fescue had high foliage cover during establishment, good colour and quality ratings in all seasons. In contrast the mixtures of red fescue, creeping bertgrass and colonial bentgrass produced short and dense turf, and showed outstanding quality characteristics in the spring, summer and early fall. Colour, turf quality, clipping weights and shoot density were correlated with N rates and application timing in this study. Monthly 5 g/m2 or bi monthly 10 g/m2 N treatments resulted in more uniform colour and turf quality and less clipping weights than 15 or 30 g/m2 spring and fall fertilizations. The experiments showed that the seeding rates (10 - 100 g/m2) significantly affected repetitive estimates of foliage cover percentage during establishment. High seeding rates produced denser stand, particularly at the beginning of establishment. However no difference in cover was found between the seeding rates 3 months after seeding.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9315
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079041.pdf
  Until 2099-12-31
10 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons