Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9274
Başlık: Die Funktion des vielperspektivischen Erzahlens in Anna Seghers roman "Das Siebte Kreuz"
Diğer Başlıklar: Anna Seghers'in " Yedinci Haç" adlı romanında çok anlatım tarzının işlevi
Yazarlar: Grimm, Antje
Şahin, Nuray
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Alman romanı
Seghers, Anna
German novel
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şahin, N. (1996). Die Funktion des vielperspektivischen Erzahlens in Anna Seghers roman "Das Siebte Kreuz". Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Das ” Siebte Kreuz " wird aus dem Bewusstsein der verschiedenen Eomangestalten dargestellt . ” Der Erzähler lenkt den Blick vom äusseren Geschehen weg auf das Innere einer beteiligten Person . Statt der Handlung selbst schildert er ihren Eindruck durch den Helden , und die Reflexionen , zu denen es anregt , die Assoziationen , die von ihm ausgelöst werden . ” ( Neuhaus , S.118 ) Ich interessiere mich für die Funktion dieses vielper - spektivischen Erzählens . In dieser vorliegenden Arbeit möchte ich gerne seh­en , inwieweit diese Erzähltechnik die Beziehungen der Men­schen untereinander zeigt , also deren Liebe , Hass , Freundschaft , Gleichgültigkeit und Solidarität . Von die­ser Erzähltechnik erhoffe ich mir einen Einblick in die Gesellschaft des Dritten Reiches . Mein Ziel ist es , eine Antwort auf die Fragen zu finden , warum das deutsche Volk nichts gegen das Nazi - Regime unternommen hat und passiv blieb ; wie war das Ver­halten der Nationalsozialisten zu ihren Gegnern oder Mit­menschen ; wie ist die Biographie des Helden dargestellt. Ein weiterer Punkt , der mich interessiert , ist das damalige aktuelle Bild der Wirklichkeit im Dritten
"Yedinci Haç" çeşitli Eoman figürlerinin bilincinden tasvir edilmiştir. "Anlatıcı, görüşü dışardan ilgili kişinin içine doğru yönlendirir. Eylemin kendisi, kahraman izlenimini ve ilişkili olduğu yansımaları anlatıyor. tetiklediği ilişkileri uyarır. ”(Neuhaus, s.118) Bu çok perspektifli anlatının işlevi ile ilgileniyorum.Bu çalışmada, bu anlatı tekniğinin insanlar arasındaki ilişkileri ne ölçüde gösterdiğini, Bu yüzden onların sevgi, nefret, dostluk, kayıtsızlık ve dayanışma Bu anlatı tekniğinden, Üçüncü Reich toplumu hakkında fikir sahibi olmayı umuyorum, Amacım Alman halkının neden Nazi rejimine karşı hiçbir şey yapmadığı sorularına bir cevap bulmak. üstlendi ve pasif kaldı; Ulusal Sosyalistlerin onlara karşı davranışları neydi? n muhalifler veya diğer insanlar; kahramanın biyografisi nasıl tasvir ediliyor? Beni ilgilendiren bir başka nokta da üçüncü sırada o andaki gerçekliğin resmi
URI: http://hdl.handle.net/11452/9274
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
054219.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.59 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons