Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9240
Title: Bursa Mustafakemalpaşa’daki Osmanlı mezar taşları
Other Titles: Ottoman gravestones in Bursa Mustafakemalpaşa
Authors: Gülgen, Hicabi
Budak, Hatice Kübra
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Sanatları Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Bursa
Gravestone
Mustafakemalpaşa
Mezar taşları
Osmanlı
Sanat
Ottoman
Art
Issue Date: 16-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Budak, H. K. (2019). Bursa Mustafakemalpaşa’daki Osmanlı mezar taşları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmamızda, Bursa iline bağlı olan Mustafakemalpaşa ilçe merkezinde, belde ve mahallelerinde (Lalaşahinpaşa, Tatkavaklı, Kestelek, Ormankadı, Karaoğlan, Tepecik, Aliseydi, Üçbeyli, Yamanlı, Melik, Sünlük, Ocaklı ve Yumurcaklı mezarlıklarında) yapılan araştırmalar sonucunda 136 adet Osmanlı Dönemine ait mezar taşı tespit ettik. 92 tanesi erkeklere, 43 tanesi kadınlara ait olan mezar taşlarının 17, 18, 19 ve 20. yüzyıllara ait oldukları görülmüştür. Mezar taşlarının en erken tarihlisi 1027 H./ 1617- 1618 M. en geç tarihlisinin ise 1928 M. yıllarına ait olduklarını tespit ettik. Çalışmamızın birinci bölümünde, incelemeler sonucunda tespit ettiğimiz 136 mezar taşının katalog bilgileri yer almıştır. İkinci bölümünde, mezar taşlarının form bakımından incelemesi, üçüncü bölümde ise süsleme, yazı türü ve metin içeriği bakımından incelemeleri iki başlık altında yer almıştır. Sonuç olarak bu yöredeki, Türk tarihini ve kültürünü yansıtan, arşiv belgesi değerindeki Osmanlı dönemine ait olan mezar taşları kayıt altına alınmıştır. Araştırmanın sonunda bahsi geçen mezar taşlarının ait olduğu dönemlerin form, süsleme ve yazı türü değişimleri ve bu değişimlerin sebepleri üzerinde bir sonuca ulaşılmıştır.
In this study, we identified 136 gravestones from the Ottoman period in graveyards of Lalaşahinpaşa, Tatkavaklı, Kestelek, Ormankadı, Karaoğlan, Tepecik, Aliseydi, Üçbeyli, Yamanlı, Melik, Sünlük, Ocaklı and Yumurcaklı which are the towns and districts of Mustafakemalpaşa of Bursa. The gravestones belonging to 92 men and 43 women dated to the 17th, 18th, 19th and 20th centuries. The earliest date of the tombstones was 1027 H / 1617-1618 A.D. In the first part of this study, the catalog information of 136 gravestones that we identified as a result of the researches are given. In the second part, the evaluation of the gravestones in terms of form, ın the third part the decoration, type of writing and text content were classified under three headings. As a result, gravestones in this region, which reflect the Turkish history and culture, belong to the Ottoman period with the value of an archival document were recorded. In addition, it was concluded that the changes in form, ornamentation and writing types of the gravestones and the reasons of these changes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9240
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hatice_kübra_budak_tez.pdf.pdf13.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons