Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9211
Title: Uludağ Alpin zonu bazı bitki topluluklarında besin maddesi dolaşımı ve verimlilik üzerinde araştırmalar
Other Titles: The studies on the nutrient turnover and productivity at some plant communities of the Uludağ Alpine region
Authors: Gökçeoğlu, Mustafa
Güleryüz, Gürcan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Biyoloji
Biology
Uludağ
Bitki
Plant
Issue Date: 22-Oct-1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güleryüz, G. (1992). Uludağ Alpin zonu bazı bitki topluluklarında besin maddesi dolaşımı ve verimlilik üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmayla, Uludağ Milli Park'ı sınırları içinde yer alan alpin bölgenin bazı bitki topluluklarının topraklarında meydana gelen azot mineralizasyonu ile toplulukların fitomas durumu ve yıllık fitomas ile buna bağlı azot artışları tesbit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, otlak alan topluluklarında otlatmaya bağlı fitomas ve fitomas azot kayıpları ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda, yıllık mineral azot veriminin topluluklara göre farklı olduğu; en yüksek verimin 25.614 kg/ha ile Festuca, en düşük verimin ise 12.914 kg/ha ile Nardus topluluğunda bulunduğu, Juniperus topluluğunun ise 25.090 kg/ha ile Festuca topluluğuna çok yakın verime sahip olduğu saptanmıştır. Azot mineralleşmesinde toprak neminin, özellikle Nardus topluluğunda aşırı miktarda bulunması nedeniyle mineralleşmeyi engellediği tesbit edilmiştir. Topluluklarda saptanan yıllık bitkisel madde artışının mineral azot verimi ile zıt olarak Nardus topluluğunda meydana geldiği (ortalama 2614.20 kg/ha/y3), Festuca topluluğunda ise daha düşük olduğu (1753.90 kg/ha/y3) tesbit edilmiştir. Juniperus topluluğunda bu miktar bir yıl için 2498.00 kg/ha/y 1 olarak bulunmuştur. Topluluklarda canlı fitomas azotunun yıllık artışları Nardus 'ta 32.21 kg/ha/y 3 N, Juniperus 'ta 24.67 kg/ha/y 1 N ve Festuca 'da ise 12.77 kg/ha/y3 N olarak hesaplanmıştır. Otlak alanlarda (I ve III) yürütülen otlatmaya bağlı kayıplar, daha yumuşak yapıda olan Nardus topluluğunda önemli bulunmuş, fakat daha sert yapıdaki Festuca topluluğunda korunmuş ve korunmamış alanlar arasında önemli farklılık tesbit edilmemiştir.
Tree plant communities growing at different altitudes of the alpine region in Uludag National Park were compared as to changes dry mater and regard to nitrogen content of living and dead overground and total underground phytomass, and nitrogen mineralisation in soil. In addition to effect of grazing were studied in protected and inprotected areas of the two grassland communities. Seasonal fluctuations of the net nitrogen mineralisation resulting field incubasion were marked at all communities. While annual of N-Mineralisation at Festuca (25.624 kg/ha) which is typical alpine community was found in highest amount, for community of Nardus in subalpine region was the lowest (12.914 kg/ha). This amount at Jun/perus which is the other community of subalpine region was found close to Festuca (25.090 kg/ha). Nitrification in Festuca than the other communities was marked higher. Increasing of the dry matter of the living overground phytomass during the vegetation period were about 1753.90 kg/ha/y3 in Festuca (I), 2493.80 kg/ha/y1 in Juniperus (II) and 2614.20 kg/ha/y3 in Nardus (III). The annual fluctuation of nitrogen in the living overground phytomass increases were found 12.77 kg/ha/y3 N in I,24.67 kg/ha/y1 N in II and 32.21 kg/ha/y3 N in III. Responses of grasslands related to grazing were found important in Nardus In this community 4366.00-6605.01 kg/ha dry matter and regard to 56.56-84.06 kg/ha N have been removed from ecosystem by grazed animals.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9211
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
357859.pdf
  Until 2099-12-31
30.78 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons