Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9171
Title: Geri dönmeyen tüketici kredileri ve ekonomide hâsıl olan etkileri
Other Titles: Unpaid consumer loans and its impact on economy
Authors: Kanyılmaz, İbrahim
Bulur, Nazan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Keywords: Tüketici kredisi
Consumer credit
Kredi Kartı
Economy crisis
Ekonomi kriz
Geri dönmeyen tüketici kredileri
Loan card unpaid consumer loans
Issue Date: 4-Apr-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bulur, N. (2007). Geri dönmeyen tüketici kredileri ve ekonomide hâsıl olan etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, tüketici kredilerini tanımlamak; bu kredilerin geri dönüşünde yaşanacak birtakım olumsuzlukların ekonomide yaratacağı etkiler hakkında bilgi vermektir. Araştırmada öncelikle bireysel krediler içerisinde tüketici kredileri ve kredi kartı kavramına değinilmektedir. Bunun için ülkemizde bankacılık sisteminde yaşanan değişimler ve tüketici kredilerinin gelişimi incelenmiştir. Çalışmanın bir sonraki safhasın tüketici kredileri ve kredi kartlarının ekonomi üzerindeki etkilerine ayrılmıştır. Çalışmanın sonunda, kredi riski ve problemli kredi kavramı ele alınarak tüketici kredilerinin geri dönüşünde yaşanacak sorunların ekonomik etkileri incelenmiştir. Özellikle son yıllarda tüketici kredileri içinde kredi kartlarının payının hızla arttığı gerçeğinden hareketle, geri dönmeyen tüketici kredilerinin ekonomik sorunlardaki payının ne olduğu sorusuna yanıt aranmıştır. Amaç, tüketici kredilerinin tahsis ve kullanım aşamasında yaşanabilecek bir takım ekonomik problemlerden söz ederek ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde bu enstrümanların daha dikkatli kullanımını sağlamaktır.
This thesis aims to define consumer loans and to provide information on the possible negative effects of unpaid loans on the economy. This research focuses primarily on consumer loans and the concept of credit cards within personal loans. For this reason, the changes occurring in the banking sector and the development of consumer loans in Turkey have been examined. The next stage of this study deals with the effects of consumer loans and credit cards on the economy. At the end of the study, the economic impact of problems occurring on pay-back of consumer loans are examined considering the credit risk and the concept of problematic loans. Considering the sudden increase in the share of credit cards within consumer loans especially in recent years, an answer to what extent the unpaid consumer loans have impact on economic problems is explored. The aim is to ensure caution in use of these instruments in developing countries such as Turkey, by means of explaining problems encountered during allocation and use of consumer loans.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9171
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
210108.pdf4.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons